ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับส่งเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม ที่นักบัญชีไม่ควรมองข้าม

รหัสหลักสูตร : 21/1898

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับส่งเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม
ที่นักบัญชีไม่ควรมองข้าม (100 ประเด็น)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
 • รวมประเด็น คลายข้อสงสัยปัญหาการส่งเสริมการขายกว่า 100 ประเด็น, ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม และการลงรายจ่าย, รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายจากการทำ Promotion
 • ปัญหาการออกใบกำกับภาษี ในช่วงจัด Promotion, การลงรายการของแจก ของแถม
 • ปัญหาภาษีจากโปรโมชั่นสะสมแต้ม, สะสมแสตมป์มาเป็นส่วนลด, คูปอง่สวนลด, แจกสินค้าตัวอย่าง
 • จัดสัมมนาให้ลูกค้า เชิญตัวแทนสินค้ามาร่วมด้วย และแจกสินค้าตัวอย่างในงาน มีภาระภาษีอย่างไร

หัวข้อสัมมนา

1. แจกอย่างไรไม่มีภาษี

2. ลดอย่างไรบัญชีไม่ต้องบวกกลับรายจ่าย

3. แถมอย่างไรไม่เกินสมควร ปลอดภาระภาษี

4. การทำส่งเสริมการขายต้องทำกับใคร

 • ลูกค้าที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการ
 • ลูกค้าของลูกค้า

5. วิธีการออกใบกำกับภาษี, ใบลดหนี้ และการลงรายงานภาษีซื้อ, รายงานภาษีขาย (20 ประเด็น)

6. ตารางเปรียบเทียบภาษีมูลค่าเพิ่มส่งเสริมการขาย-ค่ารับรอง (10 ประเด็น)

7. การวางแผนภาษี Promotion อย่างไรต้องหักภาษี อย่างไรต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ให้บริษัทตัวแทนจำหน่ายที่ทำยอดถึงเป้าไปสัมมนาที่ต่างประเทศ
 • เป็นผู้ให้บริการขนส่งทำโปรโมชั่นจ้างขนส่งครบ 10 เที่ยวแถม 1 เที่ยว
 • ให้เป้ากับตัวแทนจำหน่ายถ้าซื้อสินค้าครบ 500,000 หน่วยจะได้รับส่วนลด
 • ตั้งรางวัลให้ร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าใครจัดร้านสวยที่สุดได้รางวัล
 • ขายสินค้าราคา 10,000 บาท ลดราคาให้ทันที 10% ระบุส่วนลดในใบกำกับภาษี
 • ขายสบู่ให้โรงแรมเพื่อนำไปบริการผู้พัก สิ้นปีผู้ขายสบู่ให้ส่วนลด 10% ของยอดซื้อ
 • ผู้ซื้อสินค้า ซื้อเชื่อ โดยผู้ขายวางเงื่อนไขว่าถ้าชำระค่าสินค้าภายใน 30 วัน ลดราคาให้ 5%
 • พาลูกค้าไปเลี้ยงรับรองและมอบของรางวัลให้ลูกค้า
 • ขายสินค้า 100 ชิ้นแถม 10 ชิ้น
 • ได้รับเงินช่วยเหลือจากผู้ขาย (ผู้ผลิต) เพื่อทำการส่งเสริมการขายสินค้าของผู้ขาย (ผู้ผลิต) เช่น ค่าโฆษณา
 • ตกลงราคาขายสินค้าด้วยวาจาแต่ผู้ขายออกใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษีสูงเกินไป จึงออกใบลดหนี้ในภายหลัง
 • ผู้ผลิตทำ Promotion สินค้าโดย Dealer รายใดขายสินค้าของผู้ผลิตจะได้รับเงินสนับสนุนชิ้นละ 100 บาท
 • การจ่ายเงินช่วยค่าโฆษณาให้ตัวแทนจำหน่ายที่ตัวแทนจ่ายไปก่อน
 • ให้รางวัลแก่ผู้ซื้อสินค้าที่สะสมชิ้นส่วนแล้วมาแลกรางวัล
 • โปรโมชั่นทำยอดรายเดือนตามจำนวนที่กำหนดมีรางวัล
 • แจกทัวร์ (ไปเที่ยวต่างประเทศ) ให้ผู้ซื้อที่โชคดีจับสลากได้
 • การทำโปรโมชั่นคูปองส่วนลดร่วมกับห้างสรรพสินค้า
 • Promotion ลูกค้ารายใดซื้อครบ 1 ล้านบาท สิ้นปีให้ส่วนลด 10%
 • จัด Meeting Dealer และแจกของรางวัลแก่ Dealer
 • แจกรางวัลให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้าตามยอดที่กำหนด
 • ผู้ผลิตสินค้าเป็นสปอร์นเซอร์รายการเกมโชว์แจกเงินรางวัลแก่ผู้เล่นเกมชนะ
 • ให้ผู้ซื้อสะสมแต้ม หรือแสตมป์มาเป็นส่วนลด ในการซื้อสินค้าครั้งต่อไป
 • ให้รางวัลเป็นโล่ห์ทองคำแก่ตัวแทนจำหน่ายดีเด่นประจำปี
 • ให้ส่วนลดตามเป้า ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
 • บริษัทขายตรงให้รางวัลแก่บุคคลที่เป็นตัวแทนขายที่ทำเป้าได้ตามที่กำหนด
 • ทำโปรโมชั่นให้ลูกค้านำรถมาขนสินค้าเอง ผู้ขายจ่ายเงินช่วยค่าน้ำมันให้ผู้ซื้อ
 • สินค้าไปฝากขายกับห้างฯ จ่ายค่าคอมมิชชั่น และเงินพิเศษกรณีห้างฯขายได้ตามเป้า
 • เป็นผู้รับจ้างขนส่งโดยรถตู้ ลูกค้าคนใดมาจ้างขนส่งครบ 10 เที่ยวจะให้เงินคืน 10%
 • ให้ Promotion แก่พนักงานของบริษัทถ้าขายสินค้าของบริษัทได้ครบตามเป้ารับของรางวัล
 • ปีใหม่ผู้ผลิตสินค้า แจกปฏิทิน ไดอารี่ ของชำร่วยแก่ผู้ค้าปลีก ค้าส่งเพื่อนำไปแจกต่อให้ผู้ซื้อ
 • สั่งซื้อสินค้าครบตามจำนวนที่กำหนดให้ส่วนลด 10% โดยหักออกจากค่าซื้อสินค้างวดต่อไป
 • ให้ส่วนลดตามเป้า โดยถ้าตัวแทนซื้อสินค้าครบตามที่กำหนดจะให้ส่วนลดโดยออก Credit Note
 • ทำโปรโมชั่นผ่อน 0% 10 เดือน ชำระเงินครบภายใน 3 เดือนลดอีก 10%
 • ขาย 100 ชุด แถม 10 ชุด แต่ของแถมส่งมอบให้ภายหลัง
 • ให้ส่วนลดกรณีลูกค้าชำระค่าเช่าครบก่อนกำหนด
 • ผลิตเบียร์ขายให้ลูกค้านำฝาเบียร์ 3 ฝามาแลกเบียร์ขวดเล็กได้ 1 ขวด
 • ให้ลูกค้าซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายนำสินค้าไปทดลองคุณภาพ
 • แจกประกาศเชิดชูเกียรติแก่ตัวแทนจำหน่ายดีเด่น
 • ทำโปรโมชั่นหาลูกค้าได้ตามเกณฑ์จะจ่ายค่า Commission เพิ่ม 20%
 • ผู้ผลิตสินค้าทำประกันภัยสินค้าที่ได้ขายให้แก่ตัวแทนจำหน่าย
 • ร้านค้าส่งนำสินค้าเก่ามาแลกสินค้าใหม่กับโรงงานผลิตสินค้า
 • ร้านอาหารให้ลูกค้าจับสลากลุ้นทานฟรีไม่ต้องจ่ายเงิน
 • ขายสินค้าราคา 500 บาท แถมสินค้าตัวอื่นราคา 500 บาทได้หรือไม่
 • ลดราคาสินค้าหลังจากที่ขายเนื่องจากลูกค้าแจ้งว่าสินค้าชำรุดเสียหาย
 • คำนวณราคาสินค้าผิดพลาดสูงเกินไปจึงลดราคาสินค้าให้ Dealer
 • ให้ส่วนลดเงินสดแก่ตัวแทนจำหน่ายถ้าชำระเงินภายใน 30 วัน ลด 10%
 • ตัวแทนจำหน่ายรายใดทำงานเป็นตัวแทนมาครบ 3 ปีจะได้รับรางวัล
 • จ้างให้บริษัทอื่นทำ Promotion โดยนำสินค้าตัวอย่างไปแจกให้ลูกค้าทั่วไป
 • ตัวแทนจำหน่ายส่งสินค้าคืนแก่ผู้ผลิต เนื่องจากสินค้าเป็นคนละประเภทที่สั่งซื้อ
 • จัดรายการส่งเสริมการขายในช่วงก.ย.-พ.ย. ลูกค้ามาซื้อสินค้าจะลดให้ทันที 10%
 • โรงแรมให้บัตรกำนัลแก่ลูกค้าที่มาพักโดยใช้เป็นส่วนลดในการมาพักครั้งต่อไป
 • สินค้าชำรุดหรือหมดอายุจะคืนเงินให้ในรูปของส่วนลดเพื่อนำไปหักใน invoice
 • คืนเงินค่าสินค้าให้แก่ร้านค้าปลีกเนื่องจากสินค้าหมดอายุแล้วร้านค้าปลีกเอามาคืน
 • ขายสินค้าให้ร้านค้าส่ง โดยลดทันที 5% มีเงื่อนไขว่าห้ามขายสินค้าของบริษัทคู่แข่ง
 • ผู้ผลิตให้เงินช่วยเหลือแก่บริษัทเพื่อซื้อเครื่องมือที่ต้องใช้ร่วมกับสินค้าที่ผู้ผลิตขาย
 • จัดสัมมนาเชิญลูกค้าทั่วไปและตัวแทนจำหน่ายมาร่วมโดยบริษัทออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • จัดงานปีใหม่มีการจับสลากของขวัญ ให้แก่พนักงานฝ่ายขาย ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
 • ให้ส่วนลดเพื่อปรับราคาตลาดของสินค้าตกรุ่น โดยชดเชยส่วนต่างราคาสินค้าในสต๊อกของ Dealer
 • การเลี้ยงตอบแทนลูกค้าที่ทำยอดขายสูงมีการแจกของรางวัล และมอบโล่ห์ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ อย่างไร

8. สิ่งที่ต้องระวังในการทำส่งเสริมการขาย และบทกำหนดโทษที่นักบัญชีต้องทราบ

 • สะสมยอดซื้อแล้วให้เป็นส่วนลดโดยระบุส่วนลดในใบกำกับภาษีถูกต้องหรือไม่

9. การตรวจสอบของสรรพากรจากการให้ส่วนลด

 • การให้ส่วนลดกับลูกค้าบางราย
 • การให้ส่วนลดกับบริษัทในเครือ

10. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba