มาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 2019 ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

รหัสหลักสูตร : 21/2273

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

  • Update มาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 2019 และอนาคต

หัวข้อสัมมนา

1. สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใช้ในปัจจุบัน

2. การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 15

2.1 หลักการ

2.2 ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

3. การบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 16

3.1 หลักการการรับรู้และวัดมูลค่าธุรกรรมด้านผู้เช่า และผู้ให้เช่า

3.2 ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

4. เครื่องมือทางการเงินตามร่างมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 9

4.1 การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน

4.2 ตัวแบบการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน

4.3 การบัญชีบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงขององค์กร

4.4 ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

5. กิจการในเครือ ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 10, TFRS 11, และ TFRS 28

5.1 ตัวแบบการพิจารณาอำนาจควบคุม

5.2 การร่วมการงาน และเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรตามวิธีส่วนได้เสีย

5.3 การสูญเสียอำนาจควบคุม

5.4 การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อยโดยไม่สูญเสียอำนาจควบคุม

6. Update ความเปลี่ยนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงินกับประเด็นที่นักบัญชีต้องติดตาม

8. ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานจากการเปลี่ยนแปลง TFRS 2019 และอนาคต

7. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba