ปัญหาการสำแดงราคาสินค้านำเข้าของศุลกากรและประเด็น Transfer Pricing กับราคาศุลกากร ***เลื่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่***

รหัสหลักสูตร : 21/8601

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

ปัญหาการสำแดงราคาสินค้านำเข้าของศุลกากรและประเด็น Transfer Pricing กับราคาศุลกากร

หัวข้อสัมมนา

 1. Update การกำหนดราคาศุลกากรตามพระราชบัญญัติศุลกากรฉบับใหม่
 2. หลักการของความตกลงเรื่องการกำหนดราคาศุลกากร(GATT/WTO)
 3. การเลือกวิธีกำหนดราคาและปัญหาที่เกิดขึ้นในการกำหนดราคาแต่ละวิธีพร้อมแนวทางแก้ไข
  • การกำหนดราคาศุลกากรตามวิธีที่ 1 ราคาซื้อขายของที่นำเข้า (Transaction value)
  • การกำหนดราคาศุลกากรตามวิธีที่ 2 ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน (Transaction Value of Identical Goods)
  • การกำหนดราคาศุลกากรตามวิธีที่ 3 ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน (Transaction Value of Similar Goods)
  • ประเด็นราคาศุลกากรอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
 4. หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกำหนดราคาสินค้าล่วงหน้า
  • การกำหนดราคาศุลกากรล่วงหน้ามีข้อดี-ข้อเสียอย่างไร
  • เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้อง
  • ในกรณีที่มีธุรกรรมหลายธุรกรรมสามารถยื่นในคำร้องใบเดียวได้หรือไม่
  • การกำหนดราคาสินค้าล่วงหน้าสามารถใช้สำแดงราคาได้กี่ปี
  • การขอยกเลิกหรือขอเปลี่ยนแปลงการกำหนดราคาทำได้หรือไม่อย่างไร
 5. การใช้สิทธิภายใต้ความตกลง FTA ผู้นำเข้ายังมีความเสี่ยงสำแดงราคาศุลกากรหรือไม่
 6. การสำแดงราคาสินค้า ประเภทสินค้า กรณีไม่แน่ใจจะปฏิบัติอย่างไร
  • การสำแดงรายการในใบขนสินค้าไม่สมบูรณ์
  • กรณีตรวจพบว่าสำแดงเท็จเจ้าหน้าที่มีสิทธิตรวจสอบใบขนย้อนหลังได้หรือไม่ กี่ปี
 7. 20 Case Studies การสำแดงราคาสินค้านำเข้าที่มีปัญหาในการปฏิบัติจริงและปัญหาราคาโอน Transfer Pricing ด้านศุลกากร
 8. ผลกระทบจากการสำแดงราคาสินค้าไม่ถูกต้องสำแดงเท็จ
 9. การสำแดงราคาสินค้าของบริษัทในไทย บริษัทใน EPZบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรม บริษัทที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน
 10. การเตรียมวิธีการกำหนดราคาเพื่อแสดงต่อกรมศุลกากรว่ามีการกำหนดราคาถูกต้อง ตามราคาแกตต์
 11. วิธีการกำหนดมาตรการในการจัดทำรายงานต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินค้านำเข้าตามกฎหมาย ทั้งหมดต่อศุลกากร

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์สันติชุม ศรีรัญเพชร

สถานที่

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba