VAT 0% ปัญหาภาษีที่ผู้ส่งออกต้องระวัง

รหัสหลักสูตร : 21/8403

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


VAT 0% ปัญหาภาษีที่ผู้ส่งออกต้องระวัง

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี นับชม.อื่นๆได้
ผู้สอบบัญชี นับชม.อื่นๆได้

 

วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

หัวข้อสัมมนา

1. VAT 0 เกิดจากกรณีใดบ้าง
2. จุดความรับผิดทางภาษี VAT 0 กับ VAT 7 ต่างกันอย่างไร
3. ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. เอกสารหลักฐานในการส่งออกมีอะไรบ้าง
5. ปัญหาเอกสารที่ผู้ส่งออกต้องระวัง
6. ส่งสินค้าไปต่างประเทศ แต่ไม่มีใบขนจะเสีย VAT 0% ได้หรือไม่
7. กรณีขายสินค้าผ่านตัวแทนใบขนสินค้าต้องเป็นชื่อใครและใครได้สิทธิเสีย VAT 0%
8. ขายสินค้าให้กับต่างประเทศแต่ส่งสินค้าในไทยทำอย่างไรให้เป็น VAT 0%
9. การออกใบลดหนี้, ใบเพิ่มหนี้ กรณีที่ขายไปเป็น VAT 0% จะทำได้หรือไม่ จะลงรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร
10.ความสำคัญของใบขนกับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอัตรา 0%
11.จุดต่างทางภาษีมูลค่าเพิ่มของรายได้ที่เป็น VAT 7%,VAT 0%, รายได้ที่ได้รับยกเว้น VAT และ Non VAT
12.การนำเข้าสินค้าเข้าไปในเขตปลอดอากรต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร
13.การขอคืนภาษีซื้อของกิจการ VAT 7% กับ VAT 0% ความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบจากสรรพากรกิจการไหน
มีมากกว่ากันและประเด็นที่มักถูกตรวจสอบ
14.กรณีขายสินค้าให้บริษัทต่างประเทศแต่ส่งของให้ตัวแทนในไทยต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร
15.ปัญหาการเฉลี่ยภาษีซื้อของกิจการส่งออก
16.การจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
17.การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
18.กรณียื่นฐานภาษีไว้ไม่ครบจะมีความผิดหรือไม่และมีวิธีแก้ไขอย่างไร
19.คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
53 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet Bangkok, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250
โทรศัพท์ :
02 721 8400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba