เตรียมรับมือการตรวจสอบภาษีแบบเข้มข้น ประเด็นที่ถูกตรวจจริงจากเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

รหัสหลักสูตร : 21/8020

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

เตรียมรับมือการตรวจสอบภาษีแบบเข้มข้น ประเด็นที่ถูกตรวจจริงจากเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

หัวข้อสัมมนา

1. วิธีการออกหมายเรียกของกรมสรรพากรที่จะใช้ในปี 2562
- สรรพากรจะตรวจสอบภาษีย้อนหลังได้กี่ปี
2. วิธีการประเมินสถานะและการจัดกลุ่มของสรรพากรในการตรวจสอบภาษี
- เกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม กลุ่มดีและกลุ่มเสี่ยงเป็นอย่างไร ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง
- การตรวจแนะนำของสรรพากรจะมีผลต่อการตรวจสอบภาษีในอนาคตหรือไม่
- อัตราส่วนทางการเงิน ROA และ ROE มีผลกับการจัดกลุ่มของเจ้าหน้าที่สรรพากรอย่างไร
- ความสำคัญของผู้จัดทำบัญชีและผู้สอบบัญชี
3. จุดที่สรรพากรจะตรวจสอบจากทุกภาษี
- ประเด็นภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ประเด็นภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ประเด็นภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ประเด็นภาษีธุรกิจเฉพาะและ
อากรแสตมป์
4. ความสำคัญของการยื่นงบการเงินและแบบแสดงรายการทางภาษีที่นักบัญชีต้องระวัง
5. อะไรบ้างที่ถือเป็นความผิดปกติจากการยื่นแบบที่ระบบของสรรพากรสุ่มตัวอย่าง
และสรรพากรมีวิธีตรวจสอบอย่างไร

6. นโยบายของผู้บริหารจะมีผลกับการตรวจสอบของสรรพากรอย่างไร
7. เมื่อระบบแจ้งว่ามีความผิดปกติ สรรพากรจะตรวจสอบทุกกรณีที่ระบบแจ้งหรือไม่
8. สิ่งที่ผู้ประกอบการและนักบัญชีต้องเตรียมเมื่อถูกตรวจสอบ

9. เมื่อสรรพากรร่วมมือกับองค์กรเอกชน สถาบันการเงิน สำนักงานบัญชี ผู้ประกอบการต้องระมัดระวังอย่างไรในการเสียภาษี
10. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

สถานที่

โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท
30 ซอย สุขุมวิท 21 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba