การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม Value Added Tax Planning เพื่อประโยชน์ของกิจการ**เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่**

รหัสหลักสูตร : 21/8027

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม Value Added Tax Planning
เพื่อประโยชน์ของกิจการ


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย

หัวข้อสัมมนา

1. สิ่งที่ต้องทราบ...ก่อนการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อไม่ให้พลาดแบบผู้รู้จริง
• เป้าหมายของการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ขั้นตอนการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม
• หัวใจของการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม
• การจัดทำ Tax Mapping เพื่อการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. ระบบบัญชี..ที่ต้องพร้อมเพื่อรองรับการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม

3. การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม มองแบบครบวงจรไม่กระทบกับภาษีอื่นที่กิจการต้องเสีย พร้อม Chart
ที่จะทำให้เห็นภาพอย่างชัดเจน

4. เอกสารหลักฐานในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งด้านรับและด้านจ่ายเงินเพื่อการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม
อย่างได้ผล

5. Tax Point...กับจุดที่ต้องวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม

6. ปัญหาภาษีซื้อ...ที่ส่งผลต่อการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม วางแผนอย่างไรที่จะทำให้ไม่เสียหาย

7. การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มจากกิจการที่มีทั้งเสียและไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และการเฉลี่ยภาษีซื้อ
แบบมืออาชีพ
• การก่อสร้างอาคารเพื่อใช้หรือเพื่อเช่า
• รถยนต์ที่ใช้ในกิจการ
• เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบกิจการซื้ออย่างไรให้ได้ประโยชน์ทางภาษีมูลค่าเพิ่ม

8. การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มจากรายจ่ายของกิจการ
• สวัสดิการพนักงาน
• ค่ารับรอง
• การนำสินค้ามาใช้ในกิจการ
• ทำ Promotion อย่างไรให้ประหยัดภาษีมูลค่าเพิ่ม

9. การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มจาก เงินมัดจำ เงินจ่ายล่วงหน้าเงินจอง

10. การวางแผนการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามแบบ ภ.พ.36

11. กลยุทธ์การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม เงิน...ที่ไม่ควรกลัวที่จะกล้าขอคืน

12. การบริหารจัดการ Stock ที่ไม่ทำให้ต้นทุนจม และ VAT ไม่จม
• ส่วนสูญเสียในขบวนการผลิตที่สรรพากรมักมองว่านำไปขายแต่ไม่นำส่ง VAT
• จุดที่ต้องระวังเกี่ยวกับ Stock ที่จะทำให้เสีย VAT เพิ่มโดยไม่รู้ตัว

13. ตัวอย่างการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้งานได้จริง

14. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba