เจาะปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล พร้อมแนวทางปฏิบัติที่สรรพากรยอมรับ

รหัสหลักสูตร : 21/1378

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

เจาะปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล พร้อมแนวทางปฏิบัติที่สรรพากรยอมรับ

 • หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านทราบปัญหาที่แท้จริงของภาษีเงินได้นิติบุุคคลพร้อมวิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง

หัวข้อสัมมนา

 1. ปัญหาการตรวจสอบของสรรพากรที่พบบ่อย
  • การใช้ไฟฟ้า
  • การใช้น้ำ
  • แรงงานคน
  • ค่าใช้จ่ายเพิ่มน่าจะมีรายได้เพิ่ม
  • ขอดูงบก่อน ต้องห้ามบวกกลับทันที
  • ภาษีมูลค่าเพิ่มกับรถมือสอง
  • ขายสินค้าทางInternet
 2. ประเด็นรายได้ที่นักบัญชีต้องระวัง พร้อมเจาะปัญหาที่น่าสนใจ
  • รายได้จากกิจการ
  • รายได้เนื่องจากกิจการ
  • เกณฑ์ในการรับรู้รายได้
  • รายได้ที่เกิดขึ้นก่อนตั้งกิจการ
  • รายได้จากการขายทรัพย์สิน
  • รายได้ของBOI กับNon BOI
  • กรณีกิจการBOI ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่
  • กรณีหลังสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับBOI และบริษัทได้มีการเสียภาษีหลายอัตราจะคำนวณภาษีอย่างไร
  • รายได้จากการขายผลพลอยได้
  • ค่าชดเชยในลักษณะบัตรภาษีจะรับรู้รายได้เมื่อไร
  • ค่าภาษีที่ผู้อื่นออกแทนให้ถ้าผู้จ่ายเงินไม่ได้ออกหนังสือรับรองการหักภาษีณ ที่จ่ายให้ผู้รับเงินจะทราบได้อย่างไรว่ามีการออกภาษีแทนหรือไม่
  • กรณีบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลแต่ผู้ถือหุ้นไม่มารับ
  • เจ้าหนี้ปลดหนี้ให้
  • ค่าทดแทนจากการถูกเวนคืนดอกเบี้ยที่เกิดจากการชำระเงินล่าช้าของลูกค้า
  • กรณีให้เช่าที่ดินและได้รับกรรมสิทธิ์ในอาคารที่ผู้เช่าได้ก่อสร้าง
  • เงินชดเชยความเสียหายที่ได้ไม่เกินกว่าความเสียหายที่ได้รับ
  • เงินชดเชยความเสียหายที่ได้รับเกินกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
  • เงินชดเชยที่จ่ายโดยบริษัทประกัน
  • การได้ใช้ทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่มีค่าตอบแทน
  • การรับรู้รายได้จากการขายซากทรัพย์สิน,ขายซากรถยนต์นั่ง
  • กรณีสำนักงานใหญ่ส่งเงินให้สาขาต้องถือเป็นเงินได้หรือไม่
  • ส่วนเกินมูลค่าหุ้นต้องรับรู้รายได้หรือไม่
  • ส่งสินค้าตัวอย่างให้ลูกค้าทดลองใช้สรรพากรมีสิทธิประเมินรายได้ได้หรือไม่
  • รายได้ที่เกิดขึ้นจากกิจการที่ทำในต่างประเทศต้องนำมาคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในไทยหรือไม่
  • บริษัทได้หุ้นWARRANT มาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและยังไม่ได้ใช้สิทธิต้องลงเป็นเงินได้หรือไม่และหากใช้สิทธิไม่หมดต้องทำอย่างไร
  • มีเงินค่าขายสินค้า แต่ลงบัญชีเป็นเงินกู้ยืม
 3. ปัญหาการรับรู้รายได้นิติบุคคลกับVAT
 4. การรับรู้รายได้ตามสัญญาเช่า, การรับรู้รายได้จากสัญญาระยะยาว
 5. การรับรู้รายได้รับล่วงหน้า, เงินจอง, เงินมัดจำ,เงินประกัน
 6. รายได้ค้างรับ-รายจ่ายค้างจ่ายที่ตั้งไว้มีประเด็นที่อาจประเมินได้หรือไม่
  • การรับรู้รายได้ตามหลักเกณฑ์สิทธิทางภาษีกับเกณฑ์คงค้างทางบัญชีเหมือนกันหรือไม่
 7. เจาะประเด็นรายจ่ายที่สรรพากรมักประเมิน
  • รายจ่ายในการก่อตั้งบริษัทซึ่งที่ประชุมตั้งบริษัทได้ให้สัตยาบันแล้ว สามารถลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
  • รายจ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน ลูกจ้าง
  • รายจ่ายที่เกี่ยวกับกรรมการ
  • จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้กรรมการ หรือบริษัทในเครือโดยอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคารได้หรือไม่
  • รายจ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแซม อย่างไรเรียกว่าซ่อมแซม
  • การเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ถือเป็นการซ่อมแซมหรือไม่
  • กรรมการผู้จัดการของบริษัท ได้จ่ายเงินไปแล้วโดยใช้บัตรเครดิตส่วนตัว ต่อมานำเอาสลิปหรือหลักฐานแสดงการหักบัญชีของธนาคารซึ่งมีลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ร้านค้ามาเบิกคืนเงินจากบริษัท หลักฐานดังกล่าวกรมสรรพากรยอมรับหรือไม่
  • ต้นทุนทางการเงินสรรพากรถือเป็นรายจ่ายหรือไม่
  • ค่ารับรองที่ให้เกิน2,000 บาท จะลงค่าใช้จ่ายอย่างไร
  • ใบรับชั่วคราวมีชื่อ ที่อยู่และลายเซ็นพนักงานของบริษัทเป็นผู้รับเงิน และยังระบุว่าชำระโดยเช็คและมีการเรียกเก็บเงิน
 8. รายจ่ายต้องห้ามที่ต้องบวกกลับ
  • รายจ่ายอะไรบ้างที่สรรพากรมักให้บวกกลับทางภาษี
  • จ่ายเงินแทนบริษัทในเครือลงรายจ่ายได้หรือไม่
  • รายจ่ายค่าบริจาคที่เป็นประเด็นให้สรรพากรตรวจสอบ
  • รายจ่ายที่พิสูจน์ผู้รับเงินไม่ได้
  • รายจ่ายที่จ่ายส่วนตัว อย่างไรเรียกว่าส่วนตัว
 9. ปัญหาการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกรณีการซื้อทรัพย์สินใหม่เพื่อลงรายจ่ายทางภาษีได้ 2 เท่า
 10. ปัญหาการหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอ ประเด็นที่นักบัญชีควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ!!!
 11. ปัญหาที่พบบ่อยในการจัดทำใบกำกับภาษีและการลงรายงานทางภาษี
 12. ปัญหาการกรอกแบบสำหรับนิติบุคคลที่พบบ่อย พร้อมเทคนิควิธีการแก้ไขให้ถูกต้อง
 13. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba