รูปแบบและวิธีการตรวจสอบภาษีของสรรพากรจาก การเสียภาษีของบริษัทในเครือ บริษัทแม่-ลูก กิจการในกลุ่มเดียวกัน

รหัสหลักสูตร : 21/17038

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

รูปแบบและวิธีการตรวจสอบของสรรพากรจากการเสียภาษีของบริษัทในเครือ บริษัทแม่-ลูก กิจการในกลุ่มเดียวกัน (หลักสูตรใหม่ ปี2562)

 • เจาะประเด็นการตรวจสอบธุรกรรมที่ทำกับกิจการในกลุ่มเดียวกัน/ บริษัทในเครือ
 • การตรวจสอบเอกสารแสดงแผนการตลาดทางธุรกิจ (Promotion) ของบริษัทฯ และเหตุผลในการใช้แผนการตลาด
 • เทคนิคและเหตุผลในการเลือก "วิธีการกำหนดราคาโอน" ที่ต้องชี้แจงกับสรรพากร
 • ประเด็นที่ต้องระวังในการทำเอกสารการเปรียบเทียบราคาโอนของบริษัท

หัวข้อสัมมนา

 1. การตรวจสอบโครงสร้างและความสัมพันธ์ของกิจการในกลุ่มเดียวกัน รวมทั้งลักษณะการประกอบธุรกิจ
 2. ประเด็นที่ต้องระวังในการจัดทำงบประมาณ แผนงานทางธุรกิจ อัตรากำลังการผลิตและประมาณการทางการเงิน
 3. การตรวจสอบเอกสารแสดงแผนการตลาดทางธุรกิจ (Promotion) ของบริษัทฯ และเหตุผลในการใช้แผนการตลาด
 4. เจาะประเด็นการตรวจสอบธุรกรรมที่ทำกับกิจการในกลุ่มเดียวกัน/ บริษัทในเครือ
  • ยอดขายและต้นทุน
  • ผลการประกอบการของบริษัทฯ
  • โครงสร้างภายในบริษัท (organization chart)
  • ลักษณะของธุรกรรม
  • ทรัพย์สิน (ทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน)
 5. การตรวจสอบเอกสารแสดงเหตุผลในการทำธุรกรรมของบริษัทในเครือ
 6. การตรวจสอบนโยบายในการกำหนดราคาและข้อมูลทางการตลาด รวมทั้งส่วนแบ่งกำไรโดยขอให้พิจารณาจาก..
  • หน้าที่งาน
  • ทรัพย์สิน
  • ความเสี่ยงของแต่ละกิจการที่เกี่ยวข้อง
 7. เทคนิคและเหตุผลในการเลือกวิธีการกำหนดราคาโอน ที่ต้องชี้แจงกับสรรพากร
 8. การเลือกวิธีการกำหนดราคาโอน และเอกสารแสดงรายละเอียดวิธีแต่ละวิธีที่เลือกโดยต้องเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในขณะที่ตัดสินใจเลือกวิธีการกำหนดราคา
 9. ประเด็นที่ต้องระวังในการทำเอกสารการเปรียบเทียบราคาของบริษัท
  • ราคาของบริษัท กับราคาตลาด (เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ)
  • หน้าที่ ทรัพย์สินและความเสี่ยงของบริษัท (Benchmarking Report) ที่ต้องพิจารณา
 10. เจาะประเด็นการตรวจสอบ สัญญาค่าสิทธิ (Royalty Agreement) ที่จ่ายชำระให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
 11. ข้อควรระวังหนังสือมอบอำนาจ กรณีกรรมการบริษัทฯ มิได้มาชี้แจงกับเจ้าหน้าที่สรรพากรด้วยตนเอง
 12. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba