การจัดเก็บภาษีของสรรพากรในรูปแบบใหม่และการตรวจสอบภาษี Pre-Audit ในปี 2562

รหัสหลักสูตร : 21/17008

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร
การจัดเก็บภาษีของสรรพากรในรูปแบบใหม่
และการตรวจสอบภาษี Pre-Audit ในปี 2562


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

• การตรวจสอบภาษีในยุค 4.0 National E-payment
• การตรวจสอบภาษีด้วยเครื่องมือและวิธีการ RBA (Risk Based Audit System)
• เตรียมรับมือกับการปฏิบัติการจริงของสรรพากรจาก เกณฑ์ความเสี่ยง มีอะไรบ้างที่ต้องระวังเป็นพิเศษ!

วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

หัวข้อสัมมนา

1. ด่วนที่สุด!!! กับการจัดเก็บภาษีรูปแบบใหม่ของสรรพากรที่อ้างว่าติดเกณฑ์
- “ติดเกณฑ์” เป็นอย่างไร มีวิธีตรวจสอบและจัดเก็บภาษีอย่างไรมีความสำคัญแค่ไหนกับกิจการ
- การตรวจกรณีติดเกณฑ์ ตรวจแบบไหน ตรวจใคร และมีหลักเกณฑ์การตรวจแบบใด
- แบบไหน ถือเป็นความเสี่ยงสำหรับกิจการ ที่ต้องระมัดระวังที่สุดจากการตรวจสอบแบบใหม่ของสรรพากร
- การยื่นแบบทาง Internet มีผลอย่างไรต่อการตรวจรูปแบบใหม่ทำไมสรรพากรต้องให้ยื่นทาง Internet
- ประเด็นใดที่เห็นในงบการเงินแล้วสรรพากรต้องตรวจทุกราย
- ทำอย่างไรไม่ให้งบการเงินติดเกณฑ์ เพื่อป้องกันการถูกตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ใหม่ และให้ได้รับคืนภาษีเร็วขึ้น
- การตรวจสอบ ประเด็นใดเจรจาต่อรองได้
- พลาดไม่ได้!!! สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมรับมือกับการตรวจรูปแบบใหม่ของสรรพากร
2.การตรวจสอบแบบ Pre-Audit ของสรรพากร
- วิธีการตรวจแบบ Pre-Audit
- สิ่งที่สรรพากรขอดูเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
- รายการที่ให้บวกกลับ
- ขอยอดขาย
- ให้ยื่นงบการเงินไปก่อนแต่ปรับรายการในแบบ ภ.ง.ด. 50, 51 ใหม่
- การเจรจากับเจ้าหน้าที่เมื่อถูกตรวจแบบ Pre-Audit
3. แนวการตรวจสอบของสรรพากรจุดที่ผู้เสียภาษีต้องระวังเป็นพิเศษ
- การกำกับดูแลผู้เสียภาษี
- การตรวจสภาพกิจการ
- นโยบายการตรวจสอบภาษี
- นโยบายการคืนภาษี
- การตรวจสอบหลังยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 เจ้าหน้าที่มักตรวจสอบอะไร
- ตรวจสอบกิจการที่มีผลขาดทุนติดต่อกันหลายปี
4. มาตรการในการตรวจสอบภาษีตามแนวนโยบายใหม่ของสรรพากร
5. รายการตัวอย่างที่ท่านต้องตรวจสอบธุรกิจของตนเองก่อนที่สรรพากรเข้าตรวจสอบพร้อมประเด็นที่น่าสนใจเป็นพิเศษ เช่น

- การ ตรวจสอบรายได้ สรรพากรมีวิธีการตรวจสอบอย่างไร
* เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมแต่ไม่มีรายรับดอกเบี้ย
- การตรวจสอบรายจ่ายต้องห้าม
* รายจ่ายส่วนตัว, ให้โดยเสน่หา
* รายจ่ายที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับกิจการ
* รายจ่ายที่พิสูจน์ผู้รับไม่ได้
* รายจ่ายที่ไม่ได้มีการจ่ายจริง
- การตรวจสอบใบกำกับภาษี
* ใบกำกับภาษีซื้อ , ใบกำกับภาษีขาย อย่างไรที่ก่อให้เกิดปัญหา
* รับใบกำกับภาษีมาจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นใบกำกับภาษีปลอม
* ใช้ใบแทนใบกำกับภาษีบ่อยๆ
- รายงานภาษีขายมีข้อสังเกตอย่างไร รายงานภาษีซื้อมีข้อพึงระวังอย่างไร
- รายงานสินค้าวัตถุดิบต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ
- การยื่นแบบขอคืนภาษีซื้อบ่อยๆ
- การตรวจสอบแบบ ภพ. 30
- รายได้ใน ภ.พ.30 มากกว่า รายได้ในแบบ ภ.ง.ด.50ถือเป็นประเด็นในการเข้า ตรวจของสรรพากรหรือไม่
6. การตรวจสอบการยืนยันยอด
- เงินสดย่อย
- เงินฝาก
- ยอดเจ้าหนี้
- ลูกหนี้
7. การตรวจนับสินค้า, ส่วนสูญเสีย, เศษซากในการผลิตและสินค้าไม่ได้มาตรฐาน
8. ยิ่งมีบริษัทในเครือมากยิ่งเป็นประเด็นในการที่สรรพากรจะเข้าตรวจสอบใช่หรือไม่
9. แหล่งข้อมูลชั้นยอดที่สรรพากรมักใช้ในการตรวจสอบ
10. งบการเงินมีผลกับการตรวจสอบของกรมสรรพากรอย่างไร
11. กรณีมีการตรวจสอบต้องปฏิบัติอย่างไร เตรียมเอกสารอย่างไรเปิดเผย ภาระภาษี หรือการชี้แจงกรณีสรรพากรพบความผิด
12. การอุทธรณ์การประเมินภาษี การขอลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
13. การตรวจสอบภาษีในยุค National E-payment
14. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba