Case Studies ปัญหารายจ่ายที่ต้องระวัง รายจ่ายต้องห้าม ภาษีซื้อต้องห้ามและประเด็นการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้องกัน

รหัสหลักสูตร : 21/1718

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

Case Studies ปัญหารายจ่ายที่ต้องระวัง รายจ่ายต้องห้าม ภาษีซื้อต้องห้ามและประเด็นการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้องกัน

 • รับฟรี!! ตารางสรุปที่ทำให้ท่านเข้าใจได้ง่าย

หัวข้อสัมมนา

 1. จุดที่สรรพากรมักเรียกตรวจสอบ
 2. เงินสํารอง เงินกองทุน เงินทดรอง ลงรายจ่ายได้หรือไม่
 3. อย่างไรเรียกว่า รายจ่ายส่วนตัว, รายจ่ายโดยเสน่หา,รายจ่ายเพื่อการกุศล
  • ตัวอย่างที่ลงรายจ่ายได้
  • ตัวอย่างที่ลงรายจ่ายไม่ได้
 4. รายจ่ายส่วนตัว, รายจ่ายโดยเสน่หา, รายจ่ายเพื่อการกุศลขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
 5. ประเด็นค่ารับรองที่ต้องระวัง!!! ทั้งด้านรายจ่ายและการขอคืนภาษีซื้อ
  • การเลี้ยงรับรองลูกค้าจัดร่วมกับเลี้ยงประจําปีพนักงาน
  • ซื้อของมารับรองลูกค้าอยู่ในบิลเดียวกับซื้อของมาใช้ในกิจการ
  • ซื้อของมารับรองลูกค้าเกินกว่า 2,000 บาทต้องบวกกลับทั้งจํานวน หรือบวกกลับเฉพาะส่วนที่เกิน
  • ซื้อของมาเพื่อเป็นสวัสดิการพนักงาน แต่ความเป็นจริงก็รับรองลูกค้าในบางโอกาส สรรพากรจะทราบได้อย่างไร
  • ค่ารับรองกับส่งเสริมการขายต่างกันอย่างไร
  • ค่ารับรองกับรายจ่ายส่วนตัวต่างกันอย่างไรจุดที่จะใช้พิจารณา
 6. ข้อควรระมัดระวังเกี่ยวกับรายจ่ายส่งเสริมการขายประเด็นทางด้านภาษีมูลเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้อง
  • การส่งเสริมการขายต้องระวังรายจ่ายที่มิใช่รายจ่ายเพื่อหากําไร หรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะส่งเสริมการขายแบบนี้จะมีภาระภาษีอย่างไร
  • จําเป็นต้องมีแผนการตลาดให้สรรพากรตรวจสอบหรือไม่
  • ถ้าพิสูจน์ผู้รับของรางวัลไม่ได้จะมีผลอย่างไร
  • กรณีผู้รับรางวัลไม่มารับของบริษัทจะทําอย่างไร
 7. รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนเป็นอย่างไรและทําไมถึงลงรายจ่ายไม่ได้
  • ซื้อที่ดินเพื่อเก็งกําไร กับซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างออฟฟิศต่างกันหรือไม่
  • ค่าถมที่เป็นรายจ่ายได้หรือไม่ ค่าถมที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
  • ค่าถมที่เป็นส่วนเพิ่มของที่ดิน หรือเป็นต้นทุนของอาคาร
  • กรณีผู้ขายที่ดินช่วยจ่ายค่าถมที่ให้ผู้ซื้อบางส่วนผู้ซื้อต้องรับรู้รายได้หรือไม่
  • กรณีซื้อรถเก่าราคาถูกมาใช้ในกิจการต้นทุนตํ่าแต่มีค่าซ่อมแซ่ม ค่าซ่อมแซ่มจะลงเป็นรายจ่ายหรือต้นทุนของรถ
 8. รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนถ้ามีภาษีมูลค่าเพิ่มจะขอคืนได้หรือไม่
 9. ปัญหาการคิดค่าเสื่อม ค่าสึกหรอ ทรัพย์สินที่ต้องบวกกลับ และประเด็นภาษีซื้อที่ต้องระวัง
  • รถยนต์นั่ง หรือรถยนต์โดยสารไม่เกิน 10 ที่นั่งถ้าทําสัญญาแบบลิสซิ่งจะคิดค่าเสื่อมได้หรือไม่และเงินดาวน์จะลงรายจ่ายอย่างไร ภาษีซื้อขอคืนได้ทั้งจํานวนหรือไม่
  • ค่าเช่าซื้อรถถ้าสูงกว่าค่าเสื่อมที่คํานวณได้จะลงรายจ่ายได้เท่าไร
  • กรณีคิดค่าเสื่อมอาคาร, สวนหย่อม, โรงรถ 10 ปีตามนโยบายบริษัทที่กําหนดให้สร้างใหม่ทุกๆ 10 ปีทําได้หรือไม่
  • ก่อสร้างอาคารเพื่อให้เช่าภาษีซื้อขอคืนได้หรือไม่ค่าติดตั้งลิฟต์ ระบบนํ้า ระบบไฟ ขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
  • ก่อสร้างถนนบนที่ดินของผู้อื่นจะคิดค่าเสื่อมได้หรือไม่
  • ซื้อห้องชุดไว้เพื่อการรับรองลูกค้าหรือผู้บริหารจากต่างประเทศจะคิดค่าเสื่อมได้หรือไม่
 10. รายจ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน, กรรมการ,ผู้เป็นหุ้นส่วน
  • ค่ารถพนักงาน : เช่ารถพนักงาน, ค่านํ้ามันรถ
  • จ่ายค่านํ้ามันรถให้พนักงานตามเลขไมล์แต่ให้พนักงานแนบบิลมาด้วยเพื่อขอคืนภาษีซื้อทําได้หรือไม่
  • เงินเดือนกรรมการ, ค่าเบี้ยประชุม
  • กรณีซื้อรถประจําตําแหน่งให้กรรมการใช้แบบใดบริษัทถึงจะลงรายจ่ายได้ : ซื้อให้กรรมการเลยกับซื้อในนาม บริษัทแต่ให้กรรมการใช้
  • ค่าซ่อมรถกรรมการ
  • ค่าเบี้ยประกันชีวิตญาติกรรมการ
  • ผลตอบแทนของผู้เป็นหุ้นส่วน
  • จ่ายค่าซินแสดูดวง ดูฮวงจุ้ย
 11. รายจ่ายที่เกี่ยวกับงานเลี้ยงปีใหม่
  • ของขวัญ ของแจกในงานปีใหม่ที่ให้กับพนักงานลงรายจ่ายได้หรือไม่ ภาษีซื้อขอคืนได้หรือไม่
  • จ่ายค่าสถานที่จัดงาน ค่านักร้อง นักดนตรี ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จะลงรายจ่ายได้หรือไม่และจะขอคืนภาษีซื้ออย่างไร
 12. Case Studies การพิสูจน์รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงการพิสูจน์ตัวตนผู้รับเงิน
 13. Case Studies รายจ่ายเพื่อการกุศล
  • กรณีบริจาคให้กับองค์กรการกุศลต่างประเทศจะลงรายจ่ายได้หรือไม่
  • นําสินค้าไปบริจาคจะมีประเด็นเรื่องภาษีซื้อที่เคยขอคืนไปแล้วหรือไม่
  • จุดที่มักถูกประเมินเมื่อมีการบริจาค
 14. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba