กฎหมายแรงงาน ฉบับใหม่ (รุ่นที่ 11)

Course Code : 21/3442.1

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,066 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 4,815 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail


ฎหมายแรงงาน ฉบับใหม่ (รุ่นที่ 11)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

7  ประเด็นหลักของกฎหมายแรงงานสิทธิประโยชน์
ประเด็นที่ 1   ลูกจ้างสามารถลากิจธุระจำเป็นได้กี่วันต่อปี
ประเด็นที่ 2   เพิ่มจำนวนวันลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ลาก่อนคลอด และจะได้รับค่าจ้างอย่างไร?
ประเด็นที่ 3   กรณีนายจ้างมีการเปลี่ยนตัว เปลี่ยนนิติบุคคล จะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างหรือไม่
ประเด็นที่ 4   ค่าชดเชยใหม่...กรณีเลิกจ้างสำหรับลูกจ้างอยู่นาน เป็น 6 อัตรา
ประเด็นที่ 5   กรณีย้ายสถานประกอบการไปที่อื่น จะต้องได้รับความยินยอมหรือไม่
ประเด็นที่ 6   กรณีค่าตอบแทน การกำหนดเพิ่ม  และอัตราดอกเบี้ยใหม่
ประเด็นที่ 7   การให้สิทธิเท่าเทียมระหว่างหญิงชาย กรณีใด

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

Update การเปลี่ยนแปลงล่าสุด...กฎหมายคุ้มครองแรงงาน บังคับใช้ 2562
1. ประเด็นอัตราค่าชดเชย อัตราใหม่ มีหลักเกณฑ์อย่างไร?
• เพิ่มจาก 5 อัตรา เป็น 6 อัตรา มีรายละเอียดอย่างไร?
• ค่าชดเชย ลูกจ้างจะได้รับในกรณีใดบ้าง?   
2. ประเด็นลากิจธุระจำเป็น
• ลูกจ้างสามารถลากิจธุระจำเป็นได้กี่วันต่อปี 
• นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างหรือไม่
3. ประเด็นวันลาลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ลาก่อนคลอด
• เพิ่มจำนวนวันลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ลาก่อนคลอด ได้กี่วัน จะต้องจ่ายค่าจ้างอย่างไร?
• จะต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างอย่างไร?
• จำนวนวันที่เพิ่ม มาได้อย่างไร?
4. ประเด็นนายจ้างมีการเปลี่ยนตัว เปลี่ยนนิติบุคคล
• จะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างหรือไม่
• กรณีพ่อยกบริษัทให้ลูกบริหาร จะต้องได้รับการยินยอมหรือไม่
• กรณีลูกจ้างไม่ยินยอม ลูกจ้างจะได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายฉบับใหม่หรือไม่
5. ประเด็นกรณีการย้ายสถานประกอบการ
• กรณีไม่ย้ายตาม จะได้รับค่าชดเชยหรือไม่
• การย้ายสถานประกอบการ มีกรณีใดบ้าง
6. ประเด็นกรณีค่าตอบแทน 
• ค่าตอบแทนคืออะไร? จะต้องจ่ายอย่างไร?
• กรณีอัตราดอกเบี้ยใหม่ อัตราเท่าไหร่? เมื่อลูกจ้างฟ้องร้อง
7. ประเด็นสิทธิเท่าเทียมระหว่างชายหญิง
• สิทธิใดบ้าง? ที่นายจ้างจะต้องทราบ
กฎหมายคุ้มครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
8. ประเด็นการเกษียณอายุ จะต้องมีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง และอัตราค่าชดเชยฉบับใหม่
9. ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ที่นายจ้างและฝ่าย HR  ต้องทราบและเข้าใจอย่างถ่องแท้
10. ประเด็นปัญหาค่าจ้าง ค่าตอบแทน ผลกระทบกับกฎหมายฉบับใหม่
11. การกำหนดเวลาทำงานจะต้องใช้หลักเกณฑ์ใด สำหรับยุค 4.0
12. ประเภทของวันหยุด  วันลา มีหลักเกณฑ์อย่างไร?
13. การจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชยและวิธีคำนวณถูกต้อง 

Update คําพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน HR และเกิดการฟ้องร้องทางด้านคดี

ถาม-ตอบ ปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น


กฎหมายแรงงาน ฉบับใหม่ (รุ่นที่ 12)
กฎหมายแรงงาน ฉบับใหม่ (รุ่นที่ 13)
กฎหมายแรงงาน ฉบับใหม่ (รุ่นที่ 14)
Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant account laws other
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

Instructor

Location

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
Phone :
02-3660505
Website :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba