วิธีการนำส่งงบการเงินปี 2562 ผ่านระบบ DBD e-Filing V.2 จุดที่เปลี่ยนแปลงและวิธีการปฏิบัติ (Update version ใหม่ล่าสุด 2.0) รุ่นที่4 (หลักสูตรใหม่ปี2562)

Course Code : 23/4085/4

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 1,605 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 2,033 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail


วิธีการนำส่งงบการเงินปี 2562 ผ่านระบบ DBD e-Filing V.2
จุดที่เปลี่ยนแปลงและวิธีการปฏิบัติ
(Update version ใหม่ล่าสุด 2.0)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 ชม.

 

วิทยากรโดย นักวิชาการพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

หัวข้อสัมมนา

1. ภาพรวมการพัฒนาและปรับปรุง ระบบการนำส่งงบการเงิน DBD e-Filing

2. ความแตกต่างของการใช้งานโปรแกรม DBD e-Filing จุดที่สำคัญของ Version 1.0 และ Version 2.0

3. โปรแกรม Java Runtime 8 คืออะไร และมีวิธีการติดตั้งอย่างไร

4. วิธีการ Download ไฟล์ Excel งบการเงินแบบใหม่ Version 2.0

5. วิธีการ Download ไฟล์ Excel รายชื่อผู้ถือหุ้นแบบใหม่ Version 4.0

6. สรุปกระบวนการนำส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DBD e-Filing Version 2.0

7. วิธีการนำส่งข้อมูลงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

8. วิธีการตรวจสอบผลการนำส่งข้อมูล

9. กระบวนการขอแก้ไขงบการเงิน กรณีงบการเงินบกพร่อง


Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant account laws other
0 3 0 0 0 3

Instructor

นักวิชาการพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

Location

โรงเเรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพ
Phone :
Website :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba