การคำนวณกำไรสุทธิ และกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 อย่างไรจึงจะไม่ถูกประเมิน (หลักสูตรใหม่ปี 2562)

รหัสหลักสูตร : 23/4530/5

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,033 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 2,782 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

 1. ปัญหาในการจัดทำงบการเงินตามเงื่อนไขของมาตรฐานการบัญชี
 2. ปัญหางบการเงินตามเงื่อนไขของภาษีอากรที่ต้องระมัดระวัง และประเด็นที่มักถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษ
 3. ปัญหาทางภาษีอากร ในการรับรู้รายได้ และ รายได้และค่าใช้จ่ายในงบการเงิน
 4. ความแตกต่างทางบัญชีกับภาษีอากรที่ต้องระมัดระวัง ต้องปรับปรุงกำไรสุทธิ (บวกกลับ) ทุกรายการหรือไม่
 5. ปัญหาของรายได้หลัก กับ รายได้อื่นจะต้องระมัดระวังอะไรบ้างในการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 พร้อมความผิดพลาดที่แสดงรายได้ไม่ครบถ้วนมีอะไรบ้าง
 6. รายได้ที่กิจการได้รับยกเว้นภาษีอากรจะต้องปรับปรุงแบบ ภ.ง.ด.50 อย่างไร และมีรายได้อะไรบ้างที่ได้รับยกเว้นภาษีอากร
 7. ปัญหาของค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิมีอะไรบ้าง และหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำคัญตามประมวลรัษฎากร
 8. จะพิจารณาอย่างว่า รายจ่ายนั้นถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมีอะไรบ้าง และค่าใช้จ่ายต้องห้ามที่ต้องพิจารณาอย่างไรในการบวกกลับ
 9. รายจ่ายที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่ถือเป็นรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากที่จ่ายจริงที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ และประเด็นในการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50
 10. สินทรัพย์ และ หนี้สินที่จะต้องระมัดระวังอะไรบ้าง เมื่อมีการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50
 11. ผลขาดทุนสะสมยกมามีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไรในทางภาษีอากร
 12. แนวปฏิบัติในการปรับปรุงกำไรสุทธิ (บวกกลับ) พร้อมกับการจัดทำรายงานการบวกกลับ
 13. ข้อควรระมัดระวังในการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50
 14. Workshop การกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 และการปรับปรุงกำไรสุทธิ (บวกกลับ) ที่พลาดไม่ได้
 15. สรุปประเด็นความผิดที่มักเกิดขึ้นในการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 ที่ต้องระมัดระวัง
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

โรงพยาบาลนครธน
1 ซอยพระรามที่2 ซอย56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.
โทรศัพท์ :
02 416-5454
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba