การคำนวณกำไรสุทธิ และกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 อย่างไรจึงจะไม่ถูกประเมิน (หลักสูตรใหม่ปี 2562)

Course Code : 23/4530/5

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 2,033 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 2,782 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail

หัวข้อสัมมนา

 1. ปัญหาในการจัดทำงบการเงินตามเงื่อนไขของมาตรฐานการบัญชี
 2. ปัญหางบการเงินตามเงื่อนไขของภาษีอากรที่ต้องระมัดระวัง และประเด็นที่มักถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษ
 3. ปัญหาทางภาษีอากร ในการรับรู้รายได้ และ รายได้และค่าใช้จ่ายในงบการเงิน
 4. ความแตกต่างทางบัญชีกับภาษีอากรที่ต้องระมัดระวัง ต้องปรับปรุงกำไรสุทธิ (บวกกลับ) ทุกรายการหรือไม่
 5. ปัญหาของรายได้หลัก กับ รายได้อื่นจะต้องระมัดระวังอะไรบ้างในการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 พร้อมความผิดพลาดที่แสดงรายได้ไม่ครบถ้วนมีอะไรบ้าง
 6. รายได้ที่กิจการได้รับยกเว้นภาษีอากรจะต้องปรับปรุงแบบ ภ.ง.ด.50 อย่างไร และมีรายได้อะไรบ้างที่ได้รับยกเว้นภาษีอากร
 7. ปัญหาของค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิมีอะไรบ้าง และหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำคัญตามประมวลรัษฎากร
 8. จะพิจารณาอย่างว่า รายจ่ายนั้นถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมีอะไรบ้าง และค่าใช้จ่ายต้องห้ามที่ต้องพิจารณาอย่างไรในการบวกกลับ
 9. รายจ่ายที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่ถือเป็นรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากที่จ่ายจริงที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ และประเด็นในการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50
 10. สินทรัพย์ และ หนี้สินที่จะต้องระมัดระวังอะไรบ้าง เมื่อมีการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50
 11. ผลขาดทุนสะสมยกมามีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไรในทางภาษีอากร
 12. แนวปฏิบัติในการปรับปรุงกำไรสุทธิ (บวกกลับ) พร้อมกับการจัดทำรายงานการบวกกลับ
 13. ข้อควรระมัดระวังในการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50
 14. Workshop การกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 และการปรับปรุงกำไรสุทธิ (บวกกลับ) ที่พลาดไม่ได้
 15. สรุปประเด็นความผิดที่มักเกิดขึ้นในการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 ที่ต้องระมัดระวัง
Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant account laws other
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

Instructor

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

Location

โรงพยาบาลนครธน
1 ซอยพระรามที่2 ซอย56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.
Phone :
02 416-5454
Website :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba