โครงการอบรมพิเศษ Tax Management Strategies รุ่น 43

รหัสหลักสูตร : 21/8203

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 39,590 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 41,730 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


โครงการอบรมพิเศษ Tax Management Strategies รุ่น 43

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รอ ชม.

 

พิเศษ 2 ต่อ
ต่อที่ 1 ชำระค่าสัมมนาภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562 รับ Huawei Y5 ฟรีทันที!
ต่อที่ 2 หากจองและชำระเงินเข้ามาภายในวันที่ 1 มีนาคม 2562 รับเพิ่ม คูปองส่วนลด 2,000 บาท ใช้กับ
หลักสูตรราคาสมาชิก 4,500 บาท ขึ้นไป ไม่รวม VAT สำหรับหลักสูตรที่จัดในเดือน เม.ย.-พ.ค.62 (ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่น)


เรียนรู้ภาษีอากรทั้งะบบจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีระดับประเทศ

วิทยากรโดย อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์ อาจารย์ชุมพร เสนไสย
อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง อาจารย์ถนอม เกตุเอม และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

• นักบริหารภาษียุคใหม่ (Modern Management & Tax)

• ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax)

• ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Incomr Tax)

• ภาษีีหัก ณ ที่จ่าย (Withholdding Tax)

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax)

• อนุสัญญาภาษีซ้อน (Double Taxation Agreement)

• การบัญชีภาษีอากร (Tax Accounting)

• ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax)

• อากรแสตมป์ (Stamp Duty)

• การวางแผนภาษี (Tax Planning)

• การตรวจสอบภาษี (Tax Audit)

• ฝึกปฏิบัติ (Workshop)นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 38.30 0 0 0 38.30

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
อาจารย์ชุมพร เสนไสย
อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
อาจารย์ถนอม เกตุเอม
อาจารย์มงคล ขนาดนิด
ดร.วุฒิพงษ์ ศิริจันทรานนท์
อาจารย์เสริมศักดิ์ มัยญะกิต

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba