การเสริมสร้างภาวะผู้นำ และการบริหารทีมงานสู่ความสำเร็จ

Course Code : 21/7201/1

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,066 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 4,815 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail

  • แบบอย่าง “ผู้นํา” ยุคใหม่ต้องเป็นอย่างไร?
  • “ผู้นํา” เปรียบเสมือน “หางเสือ” ในการทำงาน มีความหมายอย่างไรต่อการบริหารทีมงาน
  • วิสัยทัศน์ (Vision) สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามสำหรับผู้นำ ค้นหาจุดแข็ง ขจัดจุดอ่อน เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำอย่างต่อเนื่อง
  • การทํางานเป็นทีม (Team Work)...สร้างได้อย่างไร?
  • โอกาสและอุปสรรคของทีมงานกับการบริหารความขัดแย้ง
หัวข้อสัมมนา

บรรยายโดย รศ.สุขุม นวลสกุล
1. ผู้นำทีมกับการเปลี่ยนแปลง คิดใหม่ ทำใหม่ (Charismatic Leadership : Need we change / Attitude Changes)
2. การสร้างพลังมหัศจรรย์ของทีมงาน ด้วยความคิดเชิงบวก (Miracle of Team by Positive Thinking)
3. ลักษณะพิเศษของ “ผู้นำทีม” และ “ผู้ตาม” เพื่อการปรับสมดุลของทีมงาน (Characteristics of Modern Team Effectiveness)
4. อุปสรรคของทีมกับการบริหารความขัดแย้ง (Obstacle of Team Building and Conflict Management)
5. การเสริมสร้างระบบงานและการทำงานเป็นทีม - ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร
- บทบาทของบุคคลต่างๆ ในองค์กร
- พฤติกรรมของคนภายในทีม
- แนวทางในการสร้างระบบการทำงานเป็นทีม

บรรยายโดย ดร.อาทิตา ชูตระกูล
1. ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ (Human Behavior)
2. หัวใจสำคัญ? ของ “ผู้นำ” ในการบริหารปกครองทีมงาน
3. บทบาทหลักของการเป็น “ผู้นำ” (The Core roles of leadership)
4. คุณลักษณะของ “ผู้นำ” ที่มีประสิทธิภาพ
5. ภาวะผู้นำและแนวทางการบริหารที่สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร
Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant account laws other
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

Instructor

รศ.สุขุม นวลสกุล
ดร.อาทิตา ชูตระกูล

Location

โรงแรม S 31
545 ซ.สุขุมวิท 31 กทม.10110
Phone :
02 260 1111
Website :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba