เทคนิคการวางแผนสรรหา และวิธีการสัมภาษณ์

Course Code : 21/7101/1

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,066 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 4,815 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail

เทคนิคการวางแผนสรรหา และวิธีการสัมภาษณ์

  • การคัดเลือกบุคลากร เพื่อเข้ามาพัฒนาและบริหารองค์กรเป็นสิ่งสำคัญอย่าง ยิ่ง ถ้าการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมจะมีผลทำให้เกิดปัญหาแก่องค์กรท้ังใน เรื่องของงานและความเจริญก้าวหน้าขององค์กร รวมท้ังยังต้องเสียเวลา งบประมาณและค่า ใช้จ่ายต่างๆ อย่างมากมาย การคัดเลือกบุคลากรที่มีฝีมือและคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่เข้ามาพัฒนา และบริหารองค์กรให้บรรลุจุดมุ่งหมาย และนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าขององค์กรนั้นจะต้องทำอย่างเป็น ระบบและเป็นขั้นตอน ซึ่งจะต้องมีการวางแผนและวิเคราะห์ความต้องการทางด้านกำลังคนเสียก่อน จาก นั้นจึงใช้วิธีการคัดเลือกตามความเหมาะสม เช่น การใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา การสัมภาษณ์ หรือแม้ กระทั่งในเรื่องศาสตร์ของโหงวเฮ้งก็สามารถพิจารณาในการคัดเลือกบุคลากรได้ และควรจะพิจารณาตาม ความเหมาะสมตามประเภทของงานจึงจะได้ประสิทธิภาพสูงสุด
หัวข้อสัมมนา

1. กระบวนการที่สำคัญในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
2. การวางแผนสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. วิธีการสร้างบรรยากาศในการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง
4. วิธีตั้งคำถามเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการอย่างครบถ้วน
5. ตัวอย่างคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้สมัคร
6. วิธีการวิเคราะห์และสรุปผลการสัมภาษณ์
7. แบบฟอร์มที่เป็นประโยชน์ในการสัมภาษณ์คัดเลือก
8. ปัญหาที่มักพบซึ่งทำให้การสัมภาษณ์ไม่มีประสิทธิภาพ และวิธีการแก้ไข
9. ถาม-ตอบ วิธีการสัมภาษณ์ที่ดีเพื่อให้ได้บุคคลตามที่องค์กรต้องการ


Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant account laws other
0 0 0 0 0 0

Instructor

ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

Location

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Phone :
Website :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba