ปัญหาและข้อควรระวังเกี่ยวกับใบขนสินค้าขาเข้าและเสียภาษีนำเข้า*เลื่อน*โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

Course Code : 21/8600

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,173 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 4,815 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail

ปัญหาและข้อควรระวัง เกี่ยวกับใบขนสินค้าขาเข้า และเสียภาษีนำเข้า

  • ปัญหาการออกใบขนผิดของตัวแทนและผู้นำเข้า
  • การแก้ไขเพิ่มเติมใบขนสินค้าภายหลังการตรวจปล่อย
  • การขอยกเลิกใบขน
  • ใบตราส่งหลายฉบับทำใบขนสินค้าฉบับเดียว
หัวข้อสัมมนา
1) วิธีการศุลกากรเกี่ยวกับใบขนสินค้าขาเข้า และการเสียภาษีนำเข้าระบบ Paperless
2) การจัดทำใบขนสินค้าและการเตรียมเอกสาร และการเสียภาษีนำเข้าต้องทำอย่างไรบ้างจึงจะถูกต้อง
3) ใบขนสินค้าขาเข้าแบบไร้เอกสาร ผู้ประกอบการต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลากี่ป
4)
ใบขนสินค้าหรือเอกสารที่ผู้ประกอบการไม่ต้องการแล้วจะทำอย่างไร
5) ใบขนสินค้าขาเข้าประเภทไม่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Green Line) กับ ประเภทต้องตรวจสอบพิธีการ (Red Line) ต่างกันอย่างไร
6)
ขั้นตอนการผ่านพิธีการศุลกากรโดยใช้คำร้องขอผ่อนผันรับรอง/ส่งของ มีอะไรบ้าง
7) เอกสารประกอบใบขนสินค้าขาเข้า (กศก 99/1) การนำเข้าของทุกประเภท มีเอกสารใดบ้างที่ต้องยื่นพร้อมใบขนสินค้า
8)
รายละเอียดและวิธีการปฏิบัติของใบตราส่ง
9) องค์ประกอบสำคัญในการจัดทำบัญชีราคาสินค้า
10) หลักเกณฑ์ในการขอเปิดตรวจสินค้าของกรมศุลกากร
11) การแก้ไขเพิ่มเติมใบขนสินค้าก่อนชำระภาษีอากร
12) วิธีการขอยกเลิกใบขน
13)
การตรวจปล่อยสินค้า
14) กรณีเปิดตรวจของที่อยู่ในหลักเกณฑ์ การบริหารความเสี่ยงของกรมศุลกากร
15) ลักษณะหีบห่อและอัตราการเปิดตรวจ

Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant account laws other
0 6 0 0 0 6

Instructor

อาจารย์สันติชุม ศรีรัญเพชร

Location

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
Phone :
02 2764567
Website :
การเดินทาง :
ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba