เทคนิคการเขียนเอกสารเชิงธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ Effective Business Writing

รหัสหลักสูตร : 21/3311

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

เทคนิคการเขียนเอกสารเชิงธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ
Effective Business Writing
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

หัวข้อสัมมนา

1. ความสําคัญและประโยชน์ที่บุคลากรและองค์กรได้รับจากการเขียนจดหมาย หนังสือ เอกสารทางธุรกิจที่ดี และมีประสิทธิภาพ

2. ปัญหาและผลกระทบจากการสื่อสารที่ผิดพลาด คลาดเคลื่อน และไม่เหมาะสม ข้อผิดพลาด!! ที่สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรง!!... ในการเขียนจดหมายธุรกิจ

3ลักษณะของจดหมายธุรกิจที่ดี (ชัดเจน กระชับ สมบูรณ์สุภาพ เป็นระบบเบียบ และมีเสน่ห์)

4. เทคนิคการเขียนเอกสารเชิงธุรกิจ? ที่ผู้เขียนต้องคำนึงถึง หลักการพื้นฐานที่สำคัญของการเขียนเชิงธุรกิจ

  - การศึกษาทำความเข้าใจ การจับประเด็นและวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ถูกต้องแม่นยำ
  - การวิเคราะห์ประเมิน การสื่อด้วย “การเขียน” (ทางการ, สำคัญ, สื่อสาร, ชัดเจนฯ)
  - สิ่งที่ควรคำนึง ก่อนลงมือ ร่างเอกสาร และสาระสำคัญหลัก
  - การรวบประเด็นสำคัญ และลำดับข้อความ
  - การตรวจทานความถูกต้อง

5. วิธีการใช้ภาษาไทยในการเขียนเชิงธุรกิจที่ “ถูกต้อง กระชับ ทันสมัย”

  - รูปแบบ “โครงสร้างประโยค” ที่สมบูรณ์
  - การเริ่มต้น การลงท้าย และการจัดการกับองค์ประกอบเชิงทะเบียนเอกสาร และการอ้างอิง
  - การใช้คำถูกความหมาย ทันสมัย มีกาละเทศะ สร้างความประทับใจ
  - การใช้ “คำเชื่อม” ประโยคให้ถูกต้อง สละสลวย
  - การเชื่อมโยงแต่ละ “ย่อหน้า” อย่างสอดคล้อง
6. รูปแบบ และความหมายของการเขียนเชิงธุรกิจแต่ละประเภท

7. เทคนิคการเขียนบันทึกข้อความ (MEMO) เพื่อการติดต่อประสานงานหรือสั่งงาน “ภายใน” องค์กร

  - รูปแบบและองค์ประกอบของบันทึกข้อความ (MEMO)
  - ลักษณะของบันทึกข้อความ (MEMO) ที่ดี
  - หลักการและวิธีเขียนบันทึกข้อความ (MEMO) รูปแบบต่างๆ
8. เทคนิคการเขียนจดหมายธุรกิจ เพื่อการสื่อสาร “ภายนอก” ระหว่าง “ลูกค้ากับองค์กร” หรือ “องค์กรธุรกิจ”
  - ลักษณะและขั้นตอนของการเขียนจดหมายธุรกิจที่ดี
  - การจัดทำดรรชนีเอกสาร /แฟ้ม (Index)
  - การจัดวางรูปแบบของการเขียนจดหมายธุรกิจ ให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา
  - รูปแบบการเขียนจดหมายธุรกิจอย่างถูกต้อง เหมาะสม มีกาละเทศะ
9. Workshop : ฝึกปฏิบัติการเขียน เพื่อให้ผู้เรียนนาเทคนิคไปใช้ในการเขียนเชิงธุรกิจได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

กำหนดการอบรม

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ซ.สุขุมวิท 23

อาคารจัสมินซิตี้ (รถไฟฟ้า BTS สถานีอโศก /

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีสุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax/HR)

3,800 + VAT 266 = 4,066 บาท

บุคคลทั่วไป

4,500 + VAT 315 = 4,815 บาท

(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

สถานที่

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba