เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

Course Code : 21/3381/1

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,173 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 4,922 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนาได้ตระหนักว่า การทำธุรกิจทุกชนิดเต็มไปด้วยการต่อรองทั้งที่รู้ตัว และไม่รู้ตัว ทั้งมีรูปแบบและไร้รูปแบบ หากขาดทักษะที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรอง ย่อมทำให้ธุรกิจเสียหายหรือขาดประโยชน์ที่ควรจะได้ หลักสูตรนี้จะทำให้เข้าใจหลักการและวิธีที่จะเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่พึงจะได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วิทยากรโดย อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

หัวข้อสัมมนา

1. แนวคิดที่ถูกต้องของกระบวนการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
2. เจรจาอย่างไรให้จบอย่างชนะทั้งคู่
3. การหลีกเลี่ยงมุมอับหรือเข้าตาจน (Deadlock)
4. รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ก็ไม่เพลี่ยงพล้ำสักครั้ง
5. ซัพพลายเออร์เขาคิดอย่างไรกับฝ่ายจัดซื้อ
6. การกำหนดเป้าหมายและวางแผนการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
7. ศิลปะการตั้งคำถามและการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ
8. ข้อควรทำและข้อห้ามในแต่ละขั้นตอนของการเจรจา
9. เรียนรู้นักเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อประเภทต่างๆ
10. การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อทางโทรศัพท์
11. การแบ่งหน้าที่เมื่อเจรจาเป็นทีม
12. เทคนิคการโน้มน้าวจูงใจ
13. การทำ SWOT Analysis เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การต่อรอง
14. ถาม-ตอบปัญหา

กำหนดการอบรม

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต

ซ.ร่วมฤดี (รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต)

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax/HR)

3,900 + Vat 273 = 4,173 บาท

บุคคลทั่วไป

4,600 + Vat 322 = 4,922 บาท
(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant account laws other
0 0 0 0 0 0

Instructor

อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

Location

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
566 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.
Phone :
02 2305 6000
Website :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba