การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า (Inventory and Warehouse Management)** เลื่อนกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

รหัสหลักสูตร : 21/3361

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

การจัดการคลังสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
(Inventory and Warehouse Management)
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

จากการที่ระบบธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้เรามีความจําเป็นที่จะ ต้องมีการบริหารที่สามารถดูแล ติดตาม และประเมินผลของการบริหารสินค้าคงคลัง และ แผนการกระจายสินค้าและวัตถุดิบได้อย่างสม่ำเสมอ และทำการประเมินกระบวนการด้วย เทคนิคการค้นหาปัญหา ซึ่งหากพบว่าการปฏิบัติงานในกระบวนการไม่สามารถทำให้บรรลุ ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หัวหน้างานหรือผู้บริหารจะต้องประเมินทางเลือกอื่นๆ ที่เป็นไปได้ ในการปรับปรุงพัฒนา เพื่อให้บริษัทได้ประโยชน์สูงสุด


วิทยากรโดย ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์

หัวข้อสัมมนา

1. การบริหารสินคŒาคงคลัง (Inventory Management)

  - การบริหารสินค้าคงคลังมีการทำงานอย่างไร
  - การวิเคราะห์สินค้าคงคลังด้วยระบบ ABC
  - การวิเคราะห์ค้าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลัง
  - ระบบการเติมเต็มสินค้า
  - การหาจุดสั่งซื้อและการหาปริมาณสินค้าสำรอง

2. การบริหารคลังสินค้า (Warehouse Management)

  - ปัญหาการจัดการคลังสินคค้า
  - แนวคิดการบริหารคลังสินค้ายุคใหม่
  - กระบวนการจัดการคลังสินค้า
กำหนดการอบรม


วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต

ซ.ร่วมฤดี (รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต)
อัตราค่าสัมมนา


สมาชิก (Tax/HR)

3,800 + 266 = 4,066 บาท

บุคคลทั่วไป
4,500 + 315 = 4,815 บาท

(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
566 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์ :
02 2305 6000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba