เจาะประเด็นการทุจริตที่องค์กรต้องรู้ทันและจัดการให้จบเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ 2562)

Course Code : 21/2323

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,280 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 5,029 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail


เจาะประเด็นการทุจริตที่องค์กรต้องรู้ทัน
และจัดการให้จบเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

หัวข้อสัมมนา

1. ทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle Theory)

2. ประเภทของการทุจริตและความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต
- การยักยอกสินทรัพย์ (Asset Misappropriation Fraud)
- ทุจริตด้านจัดซื้อ (Procurement Fraud)
- สินบน และ คอร์รัปชั่น (Bribery & Corruption)
- อาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime)
- การทุจริตทางบัญชี (Accounting Fraud)

3. สาเหตุของการทุจริต และปัจจัยที่ก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร

4. ประเภทของการควบคุมเพื่อจัดการทุจริต
- การควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Control )
- การควบคุมแบบค้นพบ (Detective Control )
- การควบคุมแบบแก้ไข (Corrective Control )
- การควบคุมแบบส่งเสริม (Directive Control )
- การควบคุมแบบชดเชย (Compensating Control)

5. การทุจริตที่เกิดขึ้น และแนวทางการจัดการทุจริตในหน่วยงานจัดซื้อ

6. การทุจริตที่เกิดขึ้น และแนวทางการจัดการทุจริตในหน่วยงานผลิต

7. การทุจริตที่เกิดขึ้น และแนวทางการจัดการทุจริตในหน่วยงานคลังสินค้า

8. การทุจริตที่เกิดขึ้น และแนวทางการจัดการทุจริตในหน่วยงานจัดส่ง

9. การทุจริตที่เกิดขึ้น และแนวทางการจัดการทุจริตในหน่วยงานซ่อมบำรุง

10. การทุจริตที่เกิดขึ้น และแนวทางการจัดการทุจริตในหน่วยงานขายและลูกหนี้

11. การทุจริตที่เกิดขึ้นและแนวทางการจัดการทุจริตในหน่วยงานตลาดและส่งเสริมการขาย

12. การทุจริตที่เกิดขึ้น และแนวทางการจัดการทุจริตในหน่วยงานการรับ-จ่ายเงิน

13. การทุจริตที่เกิดขึ้น และแนวทางการจัดการทุจริตในหน่วยงานสินทรัพย์ถาวร

14. การทุจริตที่เกิดขึ้น และแนวทางการจัดการทุจริตในหน่วยงานทรัพยากรบุคคล

15. ความเสียหายที่หลายคนคาดไม่ถึงจากผลของการทุจริต

16. กระบวนการสอบสวนการทุจริต

17. แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(Thailand's Private Sector Collective
Action Coalition Against Corruption : CAC)

18. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant account laws other
6 0 6 0 0 0

Instructor

ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

Location

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
Phone :
02-694-2222
Website :
การเดินทาง :
- รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินประมาณ 50 เมตร)

- รถโดยสารประจำทางสาย 54, 73, 73ก, 136, 137, 179, 185, 206, 514, 517, 36ก, 122, 528, 529

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba