เช็คความพร้อมก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 และประเด็นตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงจากสรรพากร

รหัสหลักสูตร : 21/1366

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรเช็คความพร้อมก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด.50
และประเด็นตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงจากสรรพากร

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

หัวข้อสัมมนา

1. ตรวจสอบการบันทึกบัญชี, การออกงบการเงิน

2. การกรอกแบบถ้ากรอกผิด แต่ออกงบถูก จะมีผลอย่างไรหรือไม่ สิ่งใดที่สรรพากรเพ่งเล็งเป็นพิเศษ
3. จุดผิดพลาดที่สรรพากรมักพบในการกรอกแบบ ภ.ง.ด. 50
4. ข้อควรระมัดระวังในการกรอกแบบ ภ.ง.ด. 50 ที่นักบัญชีต้องรู้และพลาดไม่ได้
5. เจาะประเด็นการตรวจสอบรายได้ที่สำคัญและไม่ควรมองข้าม
• การบันทึกรายได้ จะต้องพิจารณาและระวังจุดไหนบ้าง เพื่อป้องกันการถูกตรวจสอบจากสรรพากร
• ปิดช่องโหว่ ด้วยการทำ Working Paper
- การทำ Working Paper มีความสำคัญอย่างไรกับการรับรู้รายได้และช่วยได้จริงหรือไม่หากสรรพากรเรียกตรวจสอบ
• รายได้ที่ได้รับยกเว้นตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร แต่บริษัทกลับนำมายื่นเสียภาษี จะมีทางแก้ไขอย่างไร
6. ก่อนกรอกแบบภ.ง.ด. 50 ต้องกระทบยอดในภ.ง.ด.50 กับ ภ.พ.30 หรือไม่
• การรับรู้รายได้ใน ภ.ง.ด.50 กับการรับรู้รายได้ใน ภ.พ.30 จำเป็นต้องตรงกันเสมอหรือไม่/ถ้าหากไม่ตรงจะถูกตรวจสอบอย่างไร
7. สาเหตุที่การกระทบยอด ภ.ง.ด. 50และภ.พ. 30แล้วมียอดไม่ตรงกัน พร้อมวิธีแก้ไข
8. ตรวจสอบการรับรู้รายได้จาการขายสินทรัพย์
• ประเด็นการขายสินทรัพย์ทั่วๆไป - ทรัพย์สินสูญหาย
• พนักงานนำทรัพย์สินบริษัทไปใช้ที่บ้าน - รายได้จากการขายรถยนต์นั่ง ปัญหาที่พบบ่อยและเกิดขึ้นจริง
9. การตรวจสอบการรับรู้รายได้เป็นรายกิจการ
• ธุรกิจซื้อมาขายไป
• ธุรกิจบริการ
• BOI
• ธุรกิจเช่าซื้อ
• ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
• ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
10. ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากอัตราแลกเปลี่ยน
11. ตรวจสอบการกรอกดอกเบี้ยรับ กรณีให้กู้ยืมเงินจริงแล้วคิดดอกเบี้ย กับกรณีให้กู้ยืมเงินแต่ไม่คิดดอกเบี้ยสรรพากรดูจากอะไร
• การประเมินดอกเบี้ยตามท้องตลาด สรรพากรใช้อัตราเงินฝากหรืออัตราเงินกู้
12. ประเด็นที่ต้องระวังในการกรอกต้นทุน สินทรัพย์ หากลงผิดสรรพากรบวกกลับทันที
• ปัญหาในทางปฏิบัติกรณีการกรอกต้นทุน สินทรัพย์ กรณีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนสินทรัพย์พร้อมใช้งาน/ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากสินทรัพย์พร้อมใช้งาน
จะบันทึกเป็นต้นทุนของทรัพย์สินหรือเป็นค่าใช้จ่าย
• เคลียร์ปัญหาการ Debit ดอกเบี้ยจ่าย บันทึกเป็นต้นทุนทางการเงินถูกต้องหรือไม่
• การกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ จ่ายเป็นเงิน US ตอนบันทึกเป็นเงินบาท ทำให้มีกำไร-ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนถ้าขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจะบันทึก
เป็นค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน
• ถ้าเป็นกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจะถือเป็นรายได้หรือไม่
13. ข้อควรระวังในการกรอกผลขาดทุนยกมาไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชีของกิจการ BOI และ Non BOI
14. ตรวจสอบประเด็น Hot รายจ่ายและรายจ่ายต้องห้าม
• สินค้าที่หายไปเนื่องจากถูกขโมย ยักยอก จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ แล้วได้ทันทีที่ผลเสียหายเกิดขึ้นหรือไม่
• บทสรุปของเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ค่าปรับทางอาญา จะเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
• ปัญหาค่ารับรอง มีประเด็นใดที่ถูกตรวจสอบมากที่สุด
• Update การลงค่าใช้จ่าย ร้อยละ 100 เพื่อการอบรมสัมมนา ตามกฎหมายใหม่
• การบริจาคกับภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม บริจาคอย่างไรให้ได้ 2 เท่า บริจาคอย่างไรไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ตรวจสอบการบริจาคเพื่อกุศลสาธารณะ / บริจาคเพื่อการศึกษา ประเด็นใดบ้างที่ต้องระมัดระวัง
15. ประเด็นการตรวจสอบค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินและหนี้สูญ ที่นักบัญชีต้องทราบเมื่อกรอกแบบ ภ.ง.ด 50
16. 9 เคล็ดลับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50
17. Highlight การกรอกแบบ ภ.ง.ด. 50 กรอกอย่างไรจึงรอดและปลอดภัยจากการถูกตรวจสอบจากสรรพากร
18. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

หมายเหตุ
เข้า 2 ลด 500, เข้า 3 ลด 1000


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

สถานที่

โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ
2 ซ.5 ถ.สุขุมวิท แขวง คลองเตย เขต วัฒนา กทม.
โทรศัพท์ :
02 2552930
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba