เทคนิคการเขียนรายงานการกระทบยอด ภ.พ.30, ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.53,ภ.ง.ด.54,ภ.พ.36,ภธ.40 ที่ทุกกิจการต้องทำเพื่อให้สรรพากรตรวจสอบ พร้อมทำ Workshop

รหัสหลักสูตร : 21/8015

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการเขียนรายงานการกระทบยอด ภ.พ.30,ภ.ง.ด.50,ภ.ง.ด.53,ภ.ง.ด.54,ภ.พ.36,ภธ.40
ที่ทุกกิจการต้องทำเพื่อให้สรรพากรตรวจสอบ พร้อมทำ Workshop


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

หัวข้อสัมมนา

1. ธุรกิจที่ต้องกระทบยอด ภ.ง.ด.50 ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53

2. ความจำเป็นของการเขียนรายงานการกระทบยอด ภ.ง.ด.50 ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53

3. ข้อพิจารณาความแตกต่างของ ภ.ง.ด.50 ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53 พร้อมยกตัวอย่าง

4. สาเหตุของการที่ต้องกระทบยอด ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ.30

5. รายได้ที่ต้องเสียและไม่ต้องเสีย ภ.ง.ด.50 VS ภ.พ.30

6. ภ.พ.30 VS ภ.ง.ด.53 ภ.ง.ด.54 และ ภ.พ.36 รายได้รายจ่ายที่ต้องกระทบยอด

7. ภ.พ.30 VS ภ.ง.ด.50 ภ.ธ.40 ต้องกระทบด้วยหรือไม่

8. วิธีการเขียนรายงานกระทบยอดเพื่อรองรับการตรวจสอบของสรรพากร

9. กรณีสรรพากรให้ปรับยอดภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.50 ให้เท่ากันจำเป็นต้องทำตามหรือไม่

10. ประเด็นการตรวจสอบของสรรพากรจากการยื่นแบบ ภ.พ.30 , ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.53
, ภ.ง.ด.54 , ภ.พ.36 , ภธ.40


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

Intercontinental Bangkok Hotel
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba