พระราชบัญญัติเงินทดแทน ฉบับใหม่ (รุ่นที่ 1)

รหัสหลักสูตร : 21/3457

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


พระราชบัญญัติเงินทดแทน ฉบับใหม่

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

ด่วนที่สุด!!  พระราชบัญญัติเงินทดแทน ฉบับใหม่ บังคับใช้ 9 ธันวาคม 2561

วิทยากรโดย อาจารย์รำไพ โกมารทัต

หัวข้อสัมมนา

พระราชบัญญัติเงินทดแทนฉบับใหม่ ปรับปรุงอะไรบ้าง
1. กรณีเจ็บป่วย จากการทำงานจนไม่สามารถทำงานได้
- ได้รับเงินชดเชยหยุดงานเพิ่มเป็น 70%ของค่าจ้างรายเดือน
- ได้รับเงินชดเชยตั้งวันแรกที่หยุดงาน จากเดิมจ่ายเฉพาะกรณีหยุกงาน 3 วันติดต่อกัน
2. กรณีสูญเสียอวัยวะบางส่วน
- ได้รับเงินชดเชยหยุดงานเพิ่มเป็น 70%ของค่าจ้างรายเดือน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี
3. กรณีทุพพลภาพ
- ได้รับเงินชดเชยหยุดงานเพิ่มเป็น 70% ของค่าจ้างรายเดือน
- เพิ่มระยะเวลาจ่ายเงินทดแทน ไม่น้อยกว่า 15 ปี
4. กรณีเสียชีวิตหรือสูญหาย
- ได้รับเงินชดเชยหยุดงานเพิ่มเป็น 70% ของค่าจ้างรายเดือนให้ผู้มีสิทธิเป็น 10 ปี
- กรณีเสียชีวิต นายจ้างจะต้องจ่ายค่าทำศพแก้ผู้จัดการศพของลูกค้าตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง
- ผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตหรือสูญหาย
5. วิธีการคำนวณเงินทดแทนกรณีต่างๆมีหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณอย่างไร?

หลักเกณฑ์และสาระสำคัญที่นายจ้างและลูกจ้างต้องรู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน
1. ความแตกต่างระหว่างกองทุนประสังคมและกองทุนเงินทดแทนที่นายจ้างและลูกจ้างต้องรู้ เพื่อประโยชน์ใน
การบริหารจัดการ
2. กิจการประเภทใดบ้าง? ที่พระราชบัญญัติเงินทดแทนไม่ใช้บังคับ
3. หลักเกณฑ์วิธีการและกำหนดการในการจ่ายเงินสมทบ ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
- นายจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนอย่างไร?
- วิธีการคำนวณ อัตราการจ่ายเงินสมทบคิดอย่างไร?
- “การจ่ายเงินสมทบ” จะต้องจ่ายเมื่อไหร่?
- “เงินสมทบจ่ายการรายงานค่าจ้าง” คืออะไร?
- นายจ้างจ่ายเงินสมทบ “เกินกำหนด” จะต้องจ่ายค่าปรับเท่าไหร่? ต่อเดือน
4. สิทธิประโยชน์ในกองทุนเงินทดแทนมีอะไรบ้าง? และมีผลกระทบกับองค์กรอย่างไร?
- ค่ารักษาพยาบาล
- ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ
- ค่าทำศพ
- ค่าทดแทน
5. ระยะเวลาของการแจ้งและรับสิทธิ์เมื่อลูกจ้างประสบอุบัติจากการทำงาน จะต้องปฏิบัติอย่างไร?
- จะต้องแจ้งการประสบอุบัติเหตุของลูกจ้างภายในกี่วัน
- กรณีจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน จะต้องทำการเบิกกับกองทุนอย่างไร?
- ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอรับเงินทดแทนภายในกี่วัน
- หลักฐานการแจ้งการประสบอันตรายหรือการขอรับเงินทดแทน
- วิธีการส่งตัวลูกจ้างเข้ารักษาพยาบาล
6. ถาม-ตอบประเด็นปัญหา


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์รำไพ โกมารทัต

สถานที่

โรงแรมแมนดาริน
662 ถนน พระราม 4 แขวง มหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ :
02 238 0230
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba