สิทธิประโยชน์ทางภาษีของสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ International Headquarters:IHQ และบริษัทการค้าระหว่างประเทศ International Trading Centers: ITC

รหัสหลักสูตร : 21/8306

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

สิทธิประโยชน์ทางภาษีของสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ International Headquarters:IHQ และบริษัทการค้าระหว่างประเทศ International Trading Centers: ITC
  • “การให้บริการสนับสนุน” และ “การบริหารเงิน” ของสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ) มีอะไรบ้าง
    และได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างไร

หัวข้อสัมมนา

1. สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ) และ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (ITC) หมายความว่าอย่างไร
2. ความแตกต่างระหว่าง สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ) กับ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (ITC)
3. ROH กับ IHQ และ ROH กับ ITC มีความแตกต่างกันในเรื่องภาษีอย่างไรหรือไม่
4. สามารถจดจัดตั้ง IHQ และ ITC หลายที่ได้หรือไม่
5. “การให้บริการสนับสนุน” และ “การบริหารเงิน” ของสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ) มีอะไรบ้างและได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างไร
6. “การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ” ของบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (ITC) หมายความว่าอย่างไร
7. วิสาหกิจในเครือหรือสาขาหมายความว่าอย่างไร
8. การเสียภาษีของสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ) กับ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (ITC) เสียภาษีอย่างไร
9. รายได้ที่ IHQ ได้รับจากการให้บริการด้านการบริหารหรือด้านเทคนิค การให้บริการสนับสนุนหรือ การบริหารเงินแก่วิสาหกิจในเครือที่จะได้รับยกเว้นมีหลักเกณฑ์อย่างไร
10. รายได้ที่ ITC ได้รับที่จะยกเว้นภาษีมีอะไรบ้าง
11. หลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีผู้จ่ายและผู้รับเป็น IHQ หรือ ITC
12. IHQ และ ITC ต้องเข้าสู่ระบบ VAT หรือไม่
13. ลูกจ้างที่เป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานให้กับสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ)
และบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (ITC) ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยจะได้รับสิทธิพิเศษอย่างไร
- IHQ หรือ ITC จ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานที่เป็นชาวต่างชาติต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่ อัตราใด
- พนักงานชาวต่างชาติจะได้รับยกเว้นเงินได้ 150,000 บาท หรือไม่
- สิ้นปีพนักงานชาวต่างชาติต้องยื่นแบบเสียภาษีหรือไม่ถ้าไม่ยื่นจะมีผลอย่างไร
- ถ้าพนักงานชาวต่างชาติไม่นำเงินได้40 (1) (4) (8) มารวมคำนวณเสียภาษีตอนสิ้นปียังคงต้องยื่นแบบหรือไม่
14. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประประกอบวิชาชีพบัญชี

 

 


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba