เทคนิคการจัดทำรายงานการประชุม อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร : 21/3317

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

เทคนิคการจัดทำรายงานการประชุม
อย่างมีประสิทธิภาพ
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

หัวข้อสัมมนา

1. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวงจรการบริหาร “การประชุม”

2. หลักการในการจัดทำ “วาระการประชุม”(Principle in the preparation of “Agenda”)

  - การจัดเตรียมวาระการประชุม
  - การเตรียมเรื่องเสนอการประชุม

3. บทบาทหน้าที่ของผู้จดบันทึก

  - ทักษะการจดบันทึก (Note-taking Skill)

4. หลักการในการจัดทำ “รายงานการประชุม” (Principle in the preparation of report)

  - หลักการเขียนรายงานการประชุม
  - หลักการจดบันทึกการประชุม
  - วิธีการเขียนรายงานการประชุม
  - รูปแบบของรายงานการประชุม
  - เทคนิคการเรียบเรียงและสรุปเนื้อหาการประชุม
  - กรณีศึกษาปัญหาในการเขียนรายงานการประชุม
  - ตัวอย่าง : รายงานการประชุมที่ดี

5. ประเด็นปัญหาที่มักเกิดขึ้นในการประชุม และแนวทางการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธ

  - ผู้เข้าประชุมไม่รู้บทบาทของตัวเอง
  - ไม่มีการวางแผนในการประชุม
  - มารยาท อารมณ์ระหว่างการประชุม
  - ประเด็นในการประชุม
  - เอกสารประกอบไม่สมบูรณ์
  - ปิดประชุมโดยไม่มีการสรุป ฯลฯ

6. Work shop : ฝึกปฏิบัติ “การเขียนรายงานการประชุม”

  - การนำเสนอผลงานกลุ่ม (Group Presentation)
  - ประเมินผล (evaluation)

7. สรุป คำถาม – คำตอบ (Q & A and wrap- up)

กำหนดการอบรม

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
ซ.ร่วมฤดี (รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต)
อัตราค่าสัมมนา


สมาชิก (Tax/HR)

3,800 + VAT 266 = 4,066 บาท

บุคคลทั่วไป
4,500 + VAT 315 = 4,815 บาท

(รวมเอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
566 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์ :
02 2305 6000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba