การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน สำหรับบริษัทที่ยังไม่เคยจัดทำ

รหัสหลักสูตร : 21/7141

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. ทําไมองค์การต้องจัดทําโครงสร้างเงินเดือน?

2. กระบวนการก่อนที่จะประเมินค่างานให้ได้ผล

· ความเข้าใจในองค์การและงานทรัพยากรบุคคลที่เป็นอยู่

· โครงสร้างองค์การและฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ควรจะเป็น

· ใบพรรณนางานที่ควรทำให้ถูกต้องก่อนการประเมิน

3. กระบวนการประเมินค่างาน

· วิธีการจัดลำดับ (Ranking Method)

· วิธีการจำแนกตำแหน่ง (Grading Method)

· วิธีการให้คะแนน (Point-Rating Method)

· วิธีผสมผสานแบบง่ายๆ (Simple Mixed Method)

4. การจัดทําโครงสร้างเงินเดือน

· โครงสร้างเงินเดือนตามฐานค่าจ้างขั้นต่ำ (Minimum-wage based salary structure)

· โครงสร้างเงินเดือนตามค่าตลาด (Market-value based salary structure)

5. ข้อพึงระวังในการจัดทําโครงสร้างเงินเดือน

· การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน

· ตำแหน่งงานเปรียบเทียบกับตำแหน่งงานในการสำรวจค่าตลาด

 

6. ภาคปฏิบัติ

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์วิบูลย์ พลพบู

สถานที่

โรงแรมแมนดาริน
662 ถนน พระราม 4 แขวง มหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ :
02 238 0230
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba