Update!!! กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม ปี 2562

รหัสหลักสูตร : 21/3433

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Update!!! กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
กฎหมายประกันสังคม ปี 2562

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

● เตรียมความพร้อม สำหรับกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ที่จะบังคับใช้ปี 2562 “ร่าง” พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ ซึ่งทาง “สนช.” มีมติรับหลักการแล้ว
● สรุป : ประเด็นกฎหมายประกันสังคม ปี2561 และเตรียมความพร้อมสำหรับ การบริหารจัดการลูกจ้าง ในปี2562

 

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ, อาจารย์รําไพ โกมารทัต

หัวข้อสัมมนา

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
1. เตรียมความพร้อมสําหรับกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ที่จะบังคับใช้ปี 2562
- สิทธิลากิจธุระจำเป็นสำหรับลูกจ้าง
- การเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้างจะต้องได้รับการยอมรับจากลูกจ้างหรือไม่
- ลูกจ้างหญิงมีครรภ์สามารถลาเพื่อตรวจครรภ์
- อัตราค่าชดเชยใหม่สำหรับลูกจ้างอยู่นาน
- การย้ายสถานประกอบกิจการ
- ค่ากำหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ
2. ประเด็นสำคัญของกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้างและฝ่ายบุลคล (HR) ต้องรู้
- อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
- การเกษียณอายุ
3. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารตามกฎหมายแรงงาน
- การมอบหมายงานในหน้าที่
- คำสั่งโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่
กฎหมายประกันสังคม
1. Update กฎหมายประกันสังคม เพื่อนํามาปฏิบัติในปี 2562
- พระราชบัญญัติเงินทดแทนฉบับใหม่ พ.ศ. 2561
- นำส่งเงินสมทบประกันสังคมทางอิเล็คทรอนิค บังคับใช้พฤศจิกายน 2561
- “ค่าฝากครรภ์” บังคับใช้ 1 พฤษภาคม 2561
- กรณีสงเคราะห์บุตร
- ยกเลิก : บัตรรับรองสิทธิการใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรรับรองสิทธิ
2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการขอรับสิทธิประโยชน์กฎหมายประกันสังคม แก้ไขล่าสุด
- กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย, กรณีคลอดบุตร, กรณีสงเคราะห์บุตร, กรณีทุพพลภาพ, กรณีตาย, กรณีว่างงาน
- การปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับสิทธิประโยชน์
3. 14 โรคอะไรบ้าง? ที่ประกันสังคมไม่คุ้มครอง
4. ถาม-ตอบประเด็นปัญหา

กำหนดการอบรม

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรม แกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน

ถ.รัชดาภิเษก (สี่แยกพระราม 9 รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9)


อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax/HR)

3,800 + Vat 266 = 4,066 บาท

บุคคลทั่วไป

4,500 + Vat 315 = 4,815 บาท

(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์รำไพ โกมารทัต

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba