Anti-Corruption นำองค์กรเข้าร่วมโครงการ CAC ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร (หลักสูตรใหม่ 2561) ***เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่***

รหัสหลักสูตร : 21/5098

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Anti-Corruption นำองค์กรเข้าร่วมโครงการ CAC ต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

วิทยากรโดย คุณลภัสรดา เลิศภานุโรจ

หัวข้อสัมมนา

1. ทำไมบริษัทต้องทำเรื่องต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และเข้าร่วมโครงการ CAC

2. สถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศไทย

3. ผลกระทบที่เกิดจากการคอร์รัปชั่น ต่อประเทศชาติ ต่อบริษัท และต่อตัวพนักงานเอง

4. การเตรียมพนักงานในองค์ไม่ให้ทำทุจริต เพื่อเข้าสู่ CAC

5. บทบาทของท่าน ท่านจะมีส่วนในการลดการทุจริตคอร์รัปชั่นได้อย่างไร?

6. Social Media กับการมีส่วนร่วมของพนักงานในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

7. หลักการปฏิบัติที่ดีและเป็นที่ยอมรับในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
7.1 การกำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
7.2 การกำหนดขั้นตอนเพื่อนำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติ
7.3 การนำขั้นตอนที่กำหนดเพื่อนำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติ
7.4 การรายงานต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่น
7.5 การตอบแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอรัปชั่น


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

คุณลภัสรดา เลิศภานุโรจ

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba