เจาะรายการและวิธีบวกกลับของสรรพากรพร้อมเทคนิคการแก้ไขเมื่อถูกบวกกลับ***เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่***

รหัสหลักสูตร : 21/8003

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

เจาะรายการและวิธีบวกกลับของสรรพากรพร้อมเทคนิคการแก้ไขเมื่อถูกบวกกลับ

1. การบวกกลับรายได้ 5 วิธีที่สรรพากรใช้สอบตรวจสอบรายได้ (จุดอันตรายที่นักบัญชีไม่ทราบ)
2. 7 อันดับรายการที่สรรพากรให้บวกกลับมากที่สุด
3. การบวกกลับเครดิตภาษีหัก ณ ที่จ่าย
4. วิธีการบวกกลับที่จะทำให้ไม่ต้องขอคืนเครดิตภาษีหัก ณ ที่จ่ายของสรรพากร
5. วิธีการบวกกลับที่จะทำให้หมดสิทธิการใช้ขาดทุนสะสม
6. การบวกกลับที่ทำให้ถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลัง
7. การบวกกลับโดยให้ยื่นแบบปรับปรุง
8. ให้ลด Stock สินค้าเพื่อเพิ่มรายได้
9. การบวกกลับต้นทุนการผลิตผลกระทบต่อภาษีอื่นๆที่ต้องคำนึงถึง
10. การบวกกลับค่าลิขสิทธ์ิ, Royalty
11. การบวกกลับค่าที่ปรึกษา
12. ให้บวกกลับเงินเดือน ค่าตอบแทนพนักงาน
13. ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร ให้บวกกลับทั้งที่กรรมการและ ผู้บริหารนำไปเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้ว
14. การบวกกลับค่าพาหนะ
15. การบวกกลับค่าเสื่อม ค่าสึกหรอทรัพย์สิน
16. "ค่ารับรอง" ทำอย่างไรไม่ต้องบวกกลับ
17. ให้บวกกลับโดยที่ยังไม่มีการตรวจ
18. การเตรียมเอกสารและข้อมูลทางบัญชีเมื่อถูกบวกกลับ
19. "ถ้าไม่บวกกลับจะตรวจสอบทั้งระบบ" นักบัญชีจะทำอย่างไร
20. เทคนิคบวกกลับอย่างไรไม่กระทบงบการเงิน
21. เทคนิคบวกกลับอย่างไร ไม่เสียภาษีเพิ่ม
22. เทคนิคบวกกลับอย่างไรไม่กระทบการเสียภาษีในปีถัดไป
23. เทคนิคการบวกกลับอย่างไร ไม่กระทบภาษีมูลค่าเพิ่ม
24. วิธีอธิบายให้ผู้บริหารเข้าใจเมื่อถูกสรรพากรบวกกลับ
25. การเสนอความคิดเห็นและทางเลือกที่ดีที่สุดกับผู้บริหารเมื่อต้องบวกกลับ
26. บัญญัติ 7 ประการ ที่นักบัญชีต้องทำและระมัดระวังเมื่อถูกบวกกลับ
27. การทำ Flowchart เพื่อให้เห็นผลกระทบทางภาษีของการบวกกลับ
28. เทคนิคการเจรจากับเจ้าหน้าที่สรรพากรเมื่อถูกบวกกลับ
29. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

.วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

สถานที่

โรงแรมสวิส โฮเต็ล
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

รถไฟฟ้าใต้ดินสถานี ห้วยขวาง
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba