Workshop การออกและใช้ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และการจัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานสินค้าและวัตถุดิบ

รหัสหลักสูตร : 21/1174

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Workshop การออกและใช้ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้
ใบลดหนี้ และการจัดทำรายงานภาษีซื้อ
รายงานภาษีขาย รายงานสินค้าและวัตถุดิบ


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

• ออกใบกำกับภาษีผิด!!! ถูกปรับใบละ 2,000 บาท เบี้ยปรับ 2 เท่า เงินเพิ่ม 1.5%
• Case จริง!!! ปฏิบัติจริงกับเอกสารจริง
• Workshop ลงมือปฏิบัติในแบบฟอร์มใบกำกับภาษีพร้อมแนวทางการแก้ปัญหา

 

วิทยากรโดย อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

หัวข้อสัมมนา

1. ผู้ที่มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษี และเงื่อนไขในการออกใบกำกับภาษี

2. หลักเกณฑ์การออกใบกำกับภาษีของกรมสรรพากรมีเงื่อนไขอย่างไร

- e-Tax Invoice
- e-Tax Invoice by E-mail
- e-Receipt
- e-Payment
- ใบกำกับภาษีที่ออกด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ
- ใบกำกับภาษีที่ออกจากโรงพิมพ์

3. Tax Point ใบกำกับภาษีจะออกได้เมื่อใด ออกไม่ถูกจุดความรับผิดมีโทษอย่างไร

4. กิจการขายสินค้า และ กิจการให้บริการควรจะออกแบบเอกสารอย่างไรให้สอดคล้องกับจุดความรับผิดใน
การออกใบกำกับภาษี

5. ฐานภาษีในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อออกใบกำกับภาษีคืออะไร

6. ต้องเสียภาษีขาย แต่มีข้อยกไว้ใดบ้างที่ไม่ต้องออกใบกำกับภาษีที่ต้องระมัดระวัง

7. การออกใบกำกับภาษีโดยมีรายการไม่ครบถ้วน มีผลเสียหายทั้งผู้ซื้อ ผู้ขายอย่างไร

8. การใช้ใบกำกับภาษีปลอม หรือใบกำกับภาษีที่ออกโดยผู้ไม่มีสิทธิออกใครติดคุก และต้องรับผิดอย่างไรบ้าง

9. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออกใบเพิ่มหนี้และใบลดหนี้ที่มีทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นอย่างไร

10. Workshop การออกและใช้ใบกำกับภาษี

- การออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป
- ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
- เอกสารออกเป็นชุด
- รายการบังคับที่ต้องมีในใบกำกับภาษี
- ฐานในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในการออกใบกำกับ
- ออกใบกำกับภาษีเล่มที่ เลขที่ซ้ำ แต่นำส่งภาษีถูกต้องจะแก้อย่างไร
- การขีดฆ่าแก้ไขใบกำกับภาษีอย่างไรจึงจะขอภาษีซื้อคืนได้
- การออกใบแทนใบกำกับภาษี
- การยกเลิกใบกำกับภาษีแล้วออกใหม่
- การเปลี่ยนแปลงที่อยู่บนใบกำกับภาษีโดยส่วนราชการหรือโดยผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
- การปัดเศษทศนิยมจำนวนเงินบนใบกำกับภาษี
- กรณีดังต่อไปนี้ต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไร และกรณีใดไม่ต้องออกใบกำกับภาษี
* ขายพร้อมติดตั้ง
* ขายสินค้าพร้อมขนส่ง
* บริการพร้อมขนส่ง
* ขายพร้อมแถมสินค้า
* ขายพร้อมแถมบริการ
* การนำสินค้าไปให้ลูกค้าทดลองใช้
* การนำสินค้าไปส่งเสริมการขาย
* ให้บริการฟรี หรือ ให้สินค้าตัวอย่าง
* ค่าชดเชยความเสียหาย
* การให้ส่วนลดกับลูกค้าทั้งส่วนลดเงินสดและส่วนลดการค้าจะออกใบกำกับภาษีอย่างไร
* เรียกเก็บค่าเสียหายจากการผิดนัดชำระหนี้
- การนำสินค้าและบริการไปใช้ในกิจการของตนเองนำไปใช้ในกิจการที่ไม่เสีย VAT
* ต้องเสีย VAT หรือไม่ ใช้ราคาใดในการนำส่ง
* ต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่
* ใช้อะไรเป็นหลักฐาน
* หากเป็นรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
* ลงรายงานอย่างไร
- ปัญหาการได้รับใบกำกับภาษีข้ามเดือน ข้ามปี
- การจัดเก็บใบกำกับภาษีซื้อ

11. Workshop วิธีการจับผิดและตรวจสอบใบกำกับภาษีปลอม

12. Workshop การออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ จะออกได้เมื่อใด

- รายการในใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ และมูลค่าของสินค้า หรือบริการที่จะออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
- เงินประกัน เงินจอง เงินมัดจำ เงินจ่ายล่วงหน้า
- การให้ส่วนลดหลังการขายต้องออกใบลดหนี้หรือไม่ และต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
- กรณีเช็คเด้งจะออกใบลดหนี้ได้หรือไม่
- การออกใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ทางการค้าทำได้หรือไม่อย่างไร
- มูลค่าสินค้าหรือบริการเพิ่มขึ้นจะต้องทำอย่างไรเมื่อออกใบกำกับภาษีไปแล้ว
- ออกใบเพิ่มหนี้ให้ผู้ซื้อแล้วแต่ผู้ซื้อไม่ได้รับจะทำอย่างไร
- กรณีมีการคืนสินค้าที่แถม ต้องออกใบลดหนี้หรือไม่

13. Workshop การจัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานสินค้าและวัตถุดิบตามหลักเกณฑ์ของ
กรมสรรพากร

- สำนักงานใหญ่ สาขา ตัวแทน จัดทำรายงานอย่างไร
- กรณีสำนักงานใหญ่กับสาขาขออนุมัติยื่นรวมจะทำรายงานรวมกันด้วยได้หรือไม่
- แนวปฏิบัติสินค้าชำรุด เสียหาย เสื่อมสภาพ ล้าสมัย สูญหาย
- ใบกำกับภาษีซื้อเกิน 6 เดือน
- กิจการออกใบกำกับภาษีอย่างย่อจะต้องจัดทำรายงานภาษีขายอย่างไร
- การยกเลิกใบกำกับภาษีแล้วออกใหม่ต้องทำรายงานภาษีขายอย่างไร
- ปัญหาการรับสินค้าเข้าสต๊อกที่ไม่ตรงกับใบส่งของจะต้องปฏิบัติอย่างไร
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba