การสอบบัญชีสำหรับ Tax Auditor **เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่**

รหัสหลักสูตร : 21/5008/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,675 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 3,317 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

  1. การสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่สภาวิชาชีพฯ ประกาศใช้ในปัจจุบัน และตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน
  2. หลักฐานการสอบบัญชีและวิธีการรวบรวมหลักฐาน
  3. การรายงานตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร
  4. การประเมินความเสี่ยง
  5. เทคนิคต่างๆที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชี
  6. หลักพื้นฐานของการควบคุมภายใน
  7. แนวการตรวจสอบ การสอบทาน การควบคุมงานสอบบัญชี
  8. การจัดทำกระดาษทำการ
  9. จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี

 

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
รอ รอ รอ 0 0 รอ

วิทยากร

อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต

สถานที่

โรงแรมเดอะพาลาสโซ
111 ซอยเนียมอุทิศ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02 2764995-9
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba