การวิเคราะห์และแสดงข้อมูลบัญชีการเงิน ด้วย Dashboard ผ่าน Power BI Desktop

รหัสหลักสูตร : 21/5105

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,420 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการวิเคราะห์และแสดงข้อมูลบัญชีการเงิน ด้วย Dashboard
ผ่าน Power BI Desktop


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.


• วิเคราะห์และแสดงข้อมูลบัญชีการเงิน ผ่านเครื่องมือBusiness Intelligent/Dashboard
• เปลี่ยนมุมมองการนําเสนองานบัญชีการเงินให้มีสีสันด้วย Power BI Desktop
• สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ด้วยการนําเสนอความสัมพันธ์ของข้อมูลตัวเลขที่เข้าใจง่าย

วิทยากรโดย อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

หัวข้อสัมมนา

1. แนวคิดเกี่ยวกับ Business Intelligence รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงข้อมูล

2. ความหมายของ Dashboard

3. เครื่องมือในการสร้าง Business Intelligent / Dashboard และมุมมองของ Dashboard

4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Power BI Desktop (Free Version)
• ภาพรวมของ Power BI Desktop เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง
• การลงทะเบียนใช้งาน Power BI Service และการเชื่อมต่อ Software As Service ผ่าน Power BI
• การติดตั้ง Power BI Desktop ความต้องการของระบบ

5. การนำเข้าข้อมูล และการเชื่อมต่อข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูล

6. การแปลงข้อมูลด้วย Power BI Desktop (Data Transformation) สามารถแปลงข้อมูลที่มี
โครงสร้างไม่เหมาะสม ให้มีความถูกต้องเพียงพอที่จะนำไปใช้งานต่อได้ ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ เช่น เปลี่ยน
Locale ให้สอดคล้องกับแหล่งข้อมูล, Pivot Columns, หรือการ Fill ข้อมูล เป็นต้น

7. จัดรูปแบบข้อมูล หรือสร้างการคำนวณต่าง ๆ ให้ตรงตามความต้องการทางธุรกิจ

8. จัดการกับความสัมพันธ์ของข้อมูล (Relationship)

9. การสร้าง Dashboard ผ่านตัวนำเสนอ (Visualization) ต่าง ๆ รวมทั้งการจัดเค้าโครงหน้า และสีสันให้สวยงาม

10. การใช้งาน Power BI Service
• นำหน้ารายงานที่สร้างจาก Power BI Desktop ขึ้นสู่ Power BI Service
• สามารถตั้งเวลาให้รีเฟรชข้อมูลในรายงานใหม่ได้
• สามารถสร้าง Dashboard สำหรับรายงาน และนำไปแชร์หรือส่งออกเป็นเอกสารแบบอื่นๆ ได้
• สืบค้นข้อมูลบน Dashboard รวมทั้งการดู Dashboard บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

11. เปรียบเทียบ Excel Power BI และ Power BI Desktop

12. Case Studiesนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3 3 3 0 0 3

วิทยากร

อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

สถานที่

Intercontinental Bangkok Hotel
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba