หลักเกณฑ์การนำเข้า-ส่งออก การเรียกอากรศุลกากร คลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร ตามกฎหมายศุลกากรฉบับใหม่***เลื่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่***

รหัสหลักสูตร : 21/8430

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1.    Update กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ที่เกี่ยวกับการนำของเข้า ส่งของออก
2.    อายุความในการเรียกเก็บอากรที่ไม่ได้เสียหรือเสียไม่ครบ
3.    หลักเกณฑ์ในการเรียกเก็บอากรที่ไม่ได้เสียหรือเสียไม่ครบ เงินเพิ่ม เบี้ยปรับ
4.    การกักของ ขายทอดตลาด และการริบทรัพย์สิน
5.    หลักเกณฑ์ในการขอคืนอากร
6.    สิทธิประโยชน์ของคลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร ตามกฎหมายศุลกากรฉบับใหม่
7.    หลักเกณฑ์การดำเนินการในคลังสินค้าทัณฑ์บนในเรื่องดังต่อไปนี้
- ต้องเสียอากรอย่างไร
- แสดงและขายของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน
- ผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดกับของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน
8.   การคำนวณเงินอากรสำหรับของที่เก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อจำหน่ายในประเทศการนำของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน
- ต้องเสียอากรอย่างไร
- ขั้นตอนและวิธีการนำของออก
- อัตราศุลกากรจะใช้อัตราเมื่อใด
- กรณีนำของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าไปยังคลังสินค้าทัณฑ์บนอื่น
- กรณีนำของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าไปยังเขตปลอดอากร
- การนำของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อจำหน่ายให้กับกิจการ BOI
9.    การคำนวณเงินอากร กรณีของที่เก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บนสูญหายหรือถูกทำลาย
10.  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการของคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป
11.  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการของคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า
12.  การนำของเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า
13.  การนำเข้าเครื่องจักร ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ประกอบเครื่องจักร รวมถึงเครื่องมือและเครื่องใช้ที่ใช้กับเครื่องจักร
เพื่อใช้ทำการผลิตสินค้าในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

.วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศุลกากร

สถานที่

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
53 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet Bangkok, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250
โทรศัพท์ :
02 721 8400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba