เคล็ดลับการบริหารจัดการงานธุรการ

รหัสหลักสูตร : 21/3301/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 7,490 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 8,560 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เคล็ดลับการบริหารจัดการงานธุรการ
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

หัวข้อสัมมนา

Module 1 ทําความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ “งานธุรการ”

  - ความสำคัญของสายงานสนับสนุน “ธุรการ” ต่อองค์กร
  - ขอบเขตของสายงานธุรการ แบ่งออกเป็นกี่สายงานอะไรบ้าง?
  - แนวทางในการบริหารงานธุรการมีองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้าง
  - การเสริมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีในงานธุรการ
  - การประเมินสูตร “Vision” “ Mission” และ “Core Value”

Module 2 การพัฒนาระบบงานของงานธุรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

  - การวางแผนและการบริหารเวลา
  - ทำอย่างไร? จึงบริหารเวลาได้ดี
  - การจัดลำดับความสำคัญและเร่งด่วนของงาน
  - แนวปฏิบัติสำหรับการวางแผนงานที่ดี
  - การบริหารและจัดเก็บงานเอกสาร
  - องค์ประกอบที่ต้องคำนึงในงานเอกสาร
  - ระบบใดบ้าง? ที่ต้องบริหารในการปฏิบัติของวงจรเอกสาร
  - เอกสารประเภทใด? ไม่จำเป็นต้องนำไปจัดเก็บ
  - ระบบในการจัดเก็บเอกสาร
  - การบริหารงานสำนักงาน
  - จิตสำนึกงานบริการ
  - Work Shop (Group Case Study and Present)

Module 3 การพัฒนาตนเองและเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มในการทํางาน

  - การเสริมสร้างบุคลิกภาพ
  - การเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มในการทำงานด้วยประสบการณ์ในการทำงาน
  - Work Shop (Group Case Study and Present)
4. Module 4 การสื่อสารและประสานงาน หัวใจสําคัญของ “คนธุรการ”
  - การสื่อสารผ่านช่องทางประเภทใดบ้าง และแตกต่างกันอย่างไร?
  -4 ทักษะ หัวใจสำคัญในการสื่อสาร
  -เทคนิคสำหรับใช้ในการประกอบการประสานงานที่ควรคำนึงเสมอ
  - Work Shop (Group Case Study and Present)
Module 5 สรุปประเด็นและแนวทางการบริหารงานธุรการเพื่อต่อยอดและพัฒนางานธุรการ
  - (Group Case Study and Present)
  - นำเสนอผลงาน และ ประเมินผลงานกลุ่ม

กำหนดการอบรม

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561

และวันพุธที่ 21 ฤศจิกายน 2561

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรม แกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน

ถ.รัชดาภิเษก (สี่แยกพระราม 9 รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9)

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax/HR)

7,000 + VAT 490 = 7,490 บาท

บุคคลทั่วไป

8,000 + VAT 560 = 8,560 บาท

(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba