การรับรู้รายการและการจัดทำงบการเงินสำหรับธุรกิจบริการ

รหัสหลักสูตร : 21/2233

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การรับรู้รายการและการจัดทำงบการเงินสำหรับธุรกิจบริการ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊

หัวข้อสัมมนา

1. มาตรฐานการบัญชีสำหรับการรับรู้รายได้ธุรกิจบริการ

2. หลักการพิจารณาประเภทของรายได้ของธุรกิจบริการ
a.รายได้จากการดำเนินงานหลักหรือรายได้ทางตรง (Direct Revenue)
b.รายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานหลักหรือรายได้อื่น (Other Revenue)

3. หลักการพิจารณาประเภทของค่าใช้จ่ายของธุรกิจบริการ
a.ต้นทุนการให้บริการ (Cost of rendering service)
b.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานหลักหรือค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (Operating Expenses)
c.ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานหลักหรือค่าใช้จ่ายอื่น (Other Expenses)

4. การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของธุรกิจบริการ ตามมาตรฐานการบัญชี

5. เงื่อนไขการบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายสำหรับธุรกิจบริการในแบบต่างๆ ตามประเภทของกลุ่มธุรกิจ : หมวดบริการ

6. การจัดทำเอกสารทางบัญชีภาษีอากร ของธุรกิจให้บริการ

7. สัญญาการให้บริการ ที่มีผลต่อการรับรู้รายได้ทางบัญชีและภาษี

8. ใบกำกับภาษีของธุรกิจให้บริการ ประเด็นที่ต้องระมัดระวัง
a.ค่ามัดจำ
b.เงินประกัน
c.ค่างวด
d.ค่าประกันผลงาน

9. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานของสรรพากรสำหรับธุรกิจให้บริการ

10. ประเด็นการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการ

11. การขอคืนภาษีของธุรกิจให้บริการ กรณีมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายเกิน

12. การจัดทำงบการเงินที่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจบริการ

13. ประเด็นปัญหาในการบันทึกบัญชีสำหรับธุรกิจการ

14. Case Study บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีและรายการปิดบัญชีก่อนจัดทำงบการเงินสำหรับธุรกิจบริการ

15. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3 3 3 0 0 3

วิทยากร

อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba