เทคนิคการตรวจสอบรายการทางบัญชีการเงินเพื่อป้องกันและจัดการ การทุจริตในองค์กร (จ.นครปฐม)

รหัสหลักสูตร : 21/2930/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. การตรวจสอบการบันทึกบัญชี จะเห็นความผิดปกติอะไรบ้างที่ต้องรีบดำเนินการ
2. การกระทบยอดรายได้-รายจ่าย เงินสด ลูกหนี้
- การทุจริตที่เกิดขึ้นจากผลการไม่กระทบยอดทางบัญชี
- กระทบยอดแล้วมีความผิดปกติควรทำอย่างไร
- การตรวจสอบ Statement กับ GL ตรงกันหรือไม่
3. การบันทึก “บัญชีพัก” จุดอันตรายที่ต้องระวัง
4. รูรั่วงานบัญชี
- การกระทบยอด Statement ธนาคาร
- เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
5. ข้อสังเกตในการปิดงบสิ้นปีและการปิดงบรายเดือน เพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริต
6. การตรวจสอบเงินทดรองจ่าย เพื่อป้องกันการทุจริต
7. การกระทบยอดรายรับกับยอดรายจ่าย
8. การแนบเอกสารทางการเงินเพื่อการบันทึกบัญชี และการตรวจสอบทำอย่างไรให้ง่ายต้องการบันทึกบัญชีและการตรวจสอบ
- การแยกหน้าที่ เช่น คนจ่ายเงิน (Cash control)
คนดูแลทรัพย์สิน (Operation) คนอนุมัติ เพื่อการควบคุมที่ได้ผล
- การวางคนตรวจสอบ(Approval) กับ คนบันทึก (Recording) ควรจะเป็นคนละคนกัน
9. การตกแต่งตัวเลขในรายงานทางการเงิน(Fraudulent Statements)
- บันทึกสินทรัพย์หรือรายรับมากเกินไปหรือน้อยเกินไป(Overstate or Understate)
- บันทึกบัญชีต่างงวด
- บันทึกรายรับปลอม,ปกปิดหนี้สิน / สร้างรายจ่ายเท็จ
- เปิดเผยในหมายเหตุไม่ครบถ้วน ปกปิดตัวเลขสำคัญ
- ประเมินสินทรัพย์ไม่ถูกต้องโดยเจตนาทุจริต
10. ลักษณะที่บ่งชี้ว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นในองค์กร
11. การทุจริตที่พบจากการปฏิบัติงานบัญชี-การเงิน พร้อมวิธีจัดการและเทคนิคการป้องกัน
- ยักยอกเงิน        
- ไม่นำเงินเข้าบัญชี
- นำใบ Pay in เก่ามาใช้และเจาะวันที่ในใบ Pay in เพื่อไม่ให้ตรวจสอบได้
- ยักยอกเงินสดที่มีการบันทึกรายการทางบัญชีแล้ว
- เงินสดในมือของพนักงานการเงิน
- เงินสดต้องนำเข้าธนาคาร แต่ไม่นำเข้า/นำเข้าไม่ครบ
- การยักยอกเงินสดที่ยังไม่บันทึกบัญชีขององค์กร (Skimming)
- การยักยอกจากการเบิกจ่ายเงินสด (Fraudulent Disbursement)
- ไม่บันทึกรายการขาย หรือบันทึกแต่บันทึกต่ำกว่าที่เป็นจริงแล้วยักยอกเงิน
- บันทึกขายแล้วตั้งเป็นลูกหนี้ไว้แต่เงินสดจริงแต่ไม่นำเงินเข้าบริษัท
- ตั้งลูกหนี้ค้างจ่าย แต่ลูกค้าจ่ายเงินแล้ว
- ขอตัดหนี้สูญลูกหนี้ค้างจ่าย โดยไม่มีการติดตามลูกหนี้
- รับงานที่ยังไม่เสร็จแต่จ่ายเงินเต็ม
- ไม่มีการต่อรองราคา เพื่อหวังค่าส่วนแบ่งจากผู้ขาย
- จ่ายเงินให้พนักงานหรือบุคคลภายนอกที่ไม่มีการจ้างงานหรือซื้อสินค้า/บริการกันจริง
- จ่ายเงินให้กับผู้ที่ไม่มีตัวตน
- บันทึกรายการค่าใช้จ่ายมากเกินไป
- ปลอมแปลงเอกสารเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายให้มากกว่าที่เป็นจริง
- เรื่องเดียวกันแต่ทำเรื่องเบิกหลายครั้ง
- แก้ไขชื่อผู้รับเงิน    
- ปลอมใบเสนอราคา
- นำบุคคลใกล้ชิดมารับงาน และสั่งซื้อสั่งจ้างในราคาสูง
- ปลอมลายเซ็นต์ผู้อนุมัติโดยไม่มีอำนาจ
12. เทคนิคและวิธีการในการตรวจสอบทุจริตและการป้องกันการทุจริตที่ได้ผลอย่างจริงจัง
13. จุดบ่งชี้การทุจริต
14. การชดใช้ การเขียนสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างบริษัทกับพนักงานและการดำเนินดคีทั้งทางแพ่ง ทางอาญากับ
15. การบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริตในองค์กร
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ (จ.นครปฐม)
กม. 32 ถนนเพชรเกษม อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทรศัพท์ :
034 322 544
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba