เทคนิคการทวงหนี้และติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ (Workshop)

รหัสหลักสูตร : 21/7288

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

ปัญหาที่ทุกองค์กรต้องประสบบ่อยครั้งในการเริ่มเปิดการสนทนาในการติดตามทวงหนี้ และ ติดตามหนี้ ที่ค้างชำระกับลูกหนี้การค้าทางโทรศัพท์ คือการถูกต่อว่าใส่อารมณ์ และปิดโอกาสการสนทนา จึงมีความจำเป็น ที่องค์กรจะต้องทำการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานทวงหนี้ให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของลูกหนี้ และทักษะที่จำเป็น สำหรับการติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน และจัดเก็บหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อสัมมนา

1. จิตวิทยาและพฤติกรรมมนุษย์
2. ปัจจัยและตัวแปรที่ทำให้เกิดอารมณ์และความกดดัน
3. ทักษะในการฟังและการวิเคราะห์เพื่อการจัดกลุ่ม ลูกหนี้และการใช้กลยุทธ์เพื่อการทวงหนี้ ทางโทรศัพท์
4. การวางกลยุทธ์ในการจัดประเภทของลูกหนี้พร้อมแนวทางการสร้างบทสนทนาอย่างเหมาะสม
5. เทคนิคการทวงหนี้และติดตามหนี้ด้วยการพูดเพื่อตั้งคำถามและโน้มน้าวใจ
6. การขจัดจุดอ่อนในการพูด เพื่อการทวงหนี้และติดตามหนี้ทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
7. เทคนิคการติดตามผล ภายหลังจากการทวงหนี้
8. ฝึกการทวงหนี้และติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ในรูปแบบของกลุ่มลูกหนี้ที่มีความแตกต่างกัน
9. การฝึกคิดและพูดตามบทสนทนา (Dialogue) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการติดตามและ ทวงหนี้ทางโทรศัพท์
10.เทคนิคการแก้ไขปัญหาในการพูดหรือการฟัง พร้อมแนวทางการแก้ไข
11.กรณีศึกษาพร้อมการแสดงตัวอย่างในการแก้ไขปัญหาในการสนทนา
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

ดร.ขวัญชัย เกิดอุบล

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba