ประเด็นปัญหาทางภาษีที่ต้องจับตามอง Transfer Pricing การกำหนดราคาโอนและจุดที่สรรพากรมักเพ่งเล็งเป็นพิเศษ(จ.อยุธยา)

รหัสหลักสูตร : 21/8307

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ประเด็นปัญหาทางภาษีที่ต้องจับตามอง Transfer Pricing
การกำหนดราคาโอนและจุดที่สรรพากรมักเพ่งเล็งเป็นพิเศษ


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

พลาดไม่ได้!!! กับการกําหนดราคาโอนที่สรรพากรจะตรวจสอบ
สรรพากรหาราคาตลาดหรือราคากลางจากอะไรและวิธีตรวจสอบของสรรพากร

วิทยากรโดย อาจารย์อารียา อนันต์วรรักษ์

หัวข้อสัมมนา

1. กลยุทธ์การโต้แย้งกับสรรพากร ประเด็น Transfer Pricing ที่กิจการต้องระวัง

2. ราคาตลาดที่จะใช้เทียบเป็นข้อต่อสู้เมื่อถูกสรรพากรตรวจสอบ

3. การเตรียมข้อเท็จจริงและหลักฐานต่างๆ เมื่อถูกกล่าวหาว่ามีการทำ Transfer Pricing

4. การพิสูจน์ราคาตลาด “OECD” คืออะไร
• สรรพากรหาราคาตลาดมาจากไหน

5. วิธีการปรับปรุงกำไรให้สอดคล้องกับราคาตลาดเป็นอย่างไร

6. อย่างไรถือเป็นการทำ Transfer Pricing ในมุมมองสรรพากร

7. การประเมินหรือการปรับปรุงราคาโอนให้เป็นราคาตลาด

8. 7 ประเด็นปัญหาที่พบบ่อยในทางปฏิบัติจริง

9. 10 จุดที่สรรพากรมักเพ่งเล็งเป็นพิเศษ

10. Case Studies ที่สรรพากรถือเป็นการทำ Transfer Pricing


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์อารียา อนันต์วรรักษ์

สถานที่

โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา
210 - 211, 148 ม.5 ถ.โรจนะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา
โทรศัพท์ :
035 212535
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba