สิทธิประโยชน์ และหลักเกณฑ์ การอนุมัติ การแก้ไข โครงการส่งเสริมการลงทุน BOI

รหัสหลักสูตร : 21/3605

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,745 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,494 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


สิทธิประโยชน์และหลักเกณฑ์
การอนุมัติ การแก้ไข
โครงการส่งเสริมการลงทุน BOI

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

● ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558-2564) ตามหลักเกณฑ์และประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน

● 7 ประเภทกิจการใดบ้าง? ที่ได้รับการส่งเสริม BOI

● การขอเปิดดำเนินการตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุน

● การแก้ไขโครงการ...มีหลักเกณฑ์พิจารณาอย่างไร

● การโอน การควบรวม ยกเลิกโครงการส่งเสริมการลงทุน

วิทยากรโดย อาจารย์อิสระ อมรกิจบำรุง

หัวข้อสัมมนา

1. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558-2564) ตามหลักเกณฑ์และประเภท กิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน

2. หลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ตามยุทธศาสตร์ ใหม่ ของการส่งเสริมการลงทุน
- สิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ (Activitybased Incentives) และกิจการประเภทใดบ้าง?
- ตัวอย่างประเภทกิจการต่างๆ ที่ได้รับสิทธิ ประโยชน์
- สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentive)
- จำนวนวงเงินเพิ่มเติมที่ได้รับ ในประเภทเงิน ลงทุนและค่าใช้จ่าย มีรายละเอียดอย่างไร?
- ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
3. 7 ประเภทกิจการใดบ้าง? ที่ได้รับการส่งเสริม การลงทุน BOI
4. หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ เพื่อใช้สิทธิ ประโยชน์ของการส่งเสริมการลงทุน
5. สรุป สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริมการ ลงทุน ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร
- กิจการจะต้องมีมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละเท่า ไหร่และมีวิธีการคำนวณมูลเพิ่มอย่างไร?
- หลักเกณฑ์การพิจารณาการใช้เครื่องจักร กรณี เครื่องจักรใหม่และเครื่องจักรเก่า จะต้อง พิจารณาอย่างไร? และการยกเว้นภาษีและอากร ขาเข้า
- สิทธิประโยชน์ด้านการใช้เครื่องจักร
- กรณีเงินที่นำมาลงทุนมีหลักเกณฑ์พิจารณาโดย เริ่มตั้งแต่โครงการริเริ่มและการขอขยายโครงการ
- กรณีเงื่อนไขการรับรอง ISO : หากได้รับใบรับ รอง ISO แต่ต่อมาไม่มีการลงทุนไม่ถึง 10 ล้าน บาท จะขอยกเลิกเงื่อนไข ISO ได้หรือไม่ ฯลฯ
6. การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรและการขอ ขยายเวลานำเข้าเครื่องจักรย้อนหลัง มีหลักการ อย่างไรบ้าง วิธีปฏิบัติในการใช้วัตถุดิบ ตามมาตรา 36
- การขออนุมัติปริมาณสต็อกสูงสุด
- การขออนุมัติบัญชีรายการวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
- การขออนุมัติสูตรการผลิต
7. การขอเปิดดำเนินการตามเงื่อนไขของบัตร ส่งเสริมการลงทุน
8. การแก้ไขโครงการและหลักเกณฑ์การพิจารณา
- การโอน การควบรวม เพิกถอน
- ยกเลิกโครงการตามบัตรส่งเสริมการลงทุน
- โยกย้ายสถานประกอบการ
9. แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ต้องทราบ
- แบบคำขอรับการส่งเสริม
- แบบคำขออนุญาตแก้ไขอัตราส่วนผู้ถือหุ้น
- แบบคำขออนุญาตแก้ไขโครงการ
10. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชี”


กำหนดการอบรม

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561

เวลา 09.00-16.30 น.

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ซ.สุขุมวิท 23

อาคารจัสมินซิตี้ (รถไฟฟ้า BTS สถานีอโศก/

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีสุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax/HR)

3,500 + Vat 245 = 3,745 บาท

บุคคลทั่วไป

4,200 + Vat 294 = 4,494 บาท

(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์อิสระ อมรกิจบำรุง

สถานที่

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
2 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ :
02 204 5888
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba