เทคนิคการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน การจัดทำขั้นตอนงาน การจัดการกับข้อผิดพลาด (Workshop)

รหัสหลักสูตร : 21/7251

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,745 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,494 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

เทคนิคการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน การจัดทำขั้นตอนงาน การจัดการกับข้อผิดพลาด (Workshop)

  • เทคนิคในการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน
  • PDCA ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการข้อผิดพลาดได้... อย่างไรบ้าง?
  • เทคนิค การออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  • สร้างมาตรฐานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ข้อผิดพลาดในการทำงาน เกิดขึ้นได้เสมอ... แต่ทำอย่างไร? ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด และไม่ผิดพลาดในเรื่องเดิมๆ
  • วิเคราะห์หาสาเหตุ “คน” หรือ “ระบบ” ที่ทําให้เกิดความผิดพลาดในการทํางาน
หัวข้อสัมมนา

1. ความสำคัญและความหมายของการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- Design การออกแบบ
- Implement การปฏิบัติงาน
- Control การควบคุม
2. สาเหตุสำคัญ...ของข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
- กระบวนการทำงาน Process
- เครื่องมือ Tool
- บุคลากร People
3. การวิเคราะห์ปัญหาและจุดผิดพลาดในการทำงาน
- ตรวจสอบปัญหาและจุดผิดพลาด เพื่อค้นหาสาเหตุ
- กำหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบ
- การระดมสมองเพื่อสร้างขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
4. การนำหลักการจัดการด้วย PDCA สำหรับจัดการกับปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- Check
- การปฏิบัติ Action
5. การกำหนดการวางแผนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
6. การจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
- จัดระดับความยากง่ายของงาน
- รายละเอียดของงาน
- ประเด็นสำคัญของงาน
- เครื่องมือ / อุปกรณ์
7. การสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
8. เทคนิคในการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน
9. Work shop : การจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

ดร.อาทิตา ชูตระกูล
ดร.สัตกร วงศ์สงคราม

สถานที่

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba