เจาะลึกหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายโบนัส และขึ้นเงินเดือนประจำปี ***เลื่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่****

รหัสหลักสูตร : 21/7117

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เจาะลึกหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายโบนัส และขึ้นเงินเดือนประจำปี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

TREND การจ่ายโบนัสและค่าตอบแทนในอนาคตจะเป็นอย่างไร?
• จ่ายผลตอบแทนอย่างไร? ให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานและเป็นธรรม
• หากองค์กรมีผลประกอบการไม่ดีจําเป็นหรือไม่ที่ต้องจ่ายโบนัสพนักงาน
• วิเคราะห์ “โครงสร้างเงินเดือน” ให้สัมพันธ์กับการจ่ายโบนัสและค่าตอบแทน
• กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา

วิทยากรโดย อาจารย์ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร

หัวข้อสัมมนา

1. หลักและแนวคิดการบริหารค่าตอบแทน เงินเดือน ค่าจ้าง
1.1. นโยบายหลักการจ่ายค่าตอบแทน
1.2. ความสำคัญของการจ่ายค่าตอบแทน
1.3. วัตถุประสงค์ในการจ่ายค่าตอบแทน

2. การบริหารค่าตอบแทน เครื่องมือในการบริหารจัดการ
2.1. การจ่ายค่าตอบแทน (ทางตรง, ทางอ้อม)
2.2. หลักการบริหารค่าตอบแทน
2.3. การสำรวจโครงสร้างค่าจ้างประจำปี Compensation Survey

3. การกําหนดงบประมาณการจ่ายเงินโบนัสและปรับเงินเดือนฯ
หลักเกณฑ์ในการกำหนดงบประมาณการจ่ายเงิน

4. รูปแบบ/วิธีการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจําปี
4.1. รูปแบบและข้อดีข้อเสีย การจ่ายโบนัส
• จ่ายเท่ากันทุกคนโดยไม่มีเงื่อนไข
• จ่ายตามผลการปฏิบัติงาน
• จ่ายแบบผสมทั้งเท่ากันทุกคนและตามผลงาน
4.2. รูปแบบและข้อดีข้อเสีย การปรับเงินเดือนประจำปี
• แบบอัตราคงที่
• แบบขั้น อิงจำนวณขั้นเป็นเกณฑ์
• แบบเป็นอัตราร้อยละอิงกับฐานเงินเดือน
• แบบเป็นอัตราร้อยละอิงกับค่ากลางของโครงสร้างเงินเดือน

5. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาโบนัสและปรับเงินเดือน ประจําปีให้เกิดความเป็นธรรม
5.1. เทคนิคในการเชื่อมโยงผลงานของพนักงานสู่การจ่ายโบนัสและค่าตอบแทน
5.2. ข้อมูล และสถิติที่ต้องนำมาพิจารณาในการคำนวณโบนัส
5.3. ความถี่ของการจ่ายโบนัสควรเป็นอย่างไร
5.4. การเหมาจ่ายโบนัสในอัตราตายตัวมีผลดีผลเสียอย่างไร

6. ปัญหาและข้อควรระวังในการพิจารณาโบนัสที่ผิดพลาดและไม่เป็นธรรม

7. แนวโน้มการจ่ายเงินโบนัส และปรับเงินเดือนปีปัจจุบัน

8. กรณีศึกษา : การนําเสนอของบประมาณการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจําปี

9. แบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร

สถานที่

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
53 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet Bangkok, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250
โทรศัพท์ :
02 721 8400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba