การวิเคราะห์และแสดงข้อมูลบัญชีการเงิน ด้วย Dashboard ผ่าน Power BI Desktop

รหัสหลักสูตร : 21/5105

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,420 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. แนวคิดเกี่ยวกับ Business Intelligence รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงข้อมูล 
2. ความหมายของ Dashboard 
3. เครื่องมือในการสร้าง Business Intelligent / Dashboard และมุมมองของ Dashboard  
4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Power BI Desktop (Free Version) 
• ภาพรวมของ Power BI Desktop เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง 
• การลงทะเบียนใช้งาน Power BI Service และการเชื่อมต่อ Software As Service ผ่าน Power BI 
• การติดตั้ง Power BI Desktop ความต้องการของระบบ 
5. การนำเข้าข้อมูล และการเชื่อมต่อข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูล 
6. การแปลงข้อมูลด้วย Power BI Desktop (Data Transformation) สามารถแปลงข้อมูลที่มีโครงสร้างไม่เหมาะสม ให้มีความถูกต้องเพียงพอที่จะนำไปใช้งานต่อได้ ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ เช่น เปลี่ยน Locale ให้สอดคล้องกับแหล่งข้อมูล, Pivot Columns, หรือการ Fill ข้อมูล เป็นต้น 
7. จัดรูปแบบข้อมูล หรือสร้างการคำนวณต่าง ๆ ให้ตรงตามความต้องการทางธุรกิจ 
8. จัดการกับความสัมพันธ์ของข้อมูล (Relationship) 
9. การสร้าง Dashboard ผ่านตัวนำเสนอ (Visualization) ต่าง ๆ รวมทั้งการจัดเค้าโครงหน้า และสีสันให้สวยงาม
10. การใช้งาน Power BI Service 
• นำหน้ารายงานที่สร้างจาก Power BI Desktop ขึ้นสู่ Power BI Service 
• สามารถตั้งเวลาให้รีเฟรชข้อมูลในรายงานใหม่ได้ 
• สามารถสร้าง Dashboard สำหรับรายงาน และนำไปแชร์หรือส่งออกเป็นเอกสารแบบอื่น ๆ ได้
• สืบค้นข้อมูลบน Dashboard รวมทั้งการดู Dashboard บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
11. เปรียบเทียบ Excel Power BI และ Power BI Desktop 
12. Case Studies

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3 3 3 0 0 3

วิทยากร

อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

สถานที่

โรงแรมสวิส โฮเต็ล
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

รถไฟฟ้าใต้ดินสถานี ห้วยขวาง
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba