นักบัญชีที่บริษัทต้องการ (หลักสูตรใหม่ ปี2561)

รหัสหลักสูตร : 21/2732

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


นักบัญชีที่บริษัทต้องการ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

• เทคนิคการทำงานให้เติบโตในสายงานบัญชี การเตรียมความพร้อมนักบัญชียุคดิจิตอลที่บริษัทต้องการ
• การสร้างมูลค่าตัวงานและตัวเองและเพิ่มมูลค่าในสายตาผู้บริหาร
• การเชื่อมโยงรายการธุรกิจกับระบบงานบัญชียุคดิจิตอล

วิทยากรโดย อาจารย์สุรชัย เอี่ยมละออ

หัวข้อสัมมนา

1.คุณสมบัติของนักบัญชียุคใหม่ที่บริษัทต้องการ

2.ภาพรวมรายการธุรกิจมีแนวโน้มอยู่บน Internet บันทึกรายการอย่างไร

3.เข้าใจธุรกิจ เข้าสถานการณ์ เข้าใจ ความเปลี่ยนแปลงทางเศรฐกิจปัจจุบัน

4.การเชื่อมโยงรายการธุรกิจกับระบบงานบัญชี

5.สิ่งที่บริษัทคาดหวังจากนักบัญชีและการทำงานของนักบัญชีที่เกินสิ่งที่บริษัทคาดหวัง

6.นักบัญชีกับการปรับตัวและการเพิ่มทักษะการทำงานที่ประหยัดเวลาและถูกใจผู้บริหาร

7.ก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับงานนักบัญชี

8.การกำหนดโครงสร้างระบบบัญชีสำหรับโปกรแกรมธุรกิจอย่างไร

9.เทคนิคปิดบัญชีให้รวดเร็วพร้อมการแก้ปัญหาในการปิดบัญชีให้มีประสิทธิภาพ

10.การเพิ่มศักยภาพในการทำงานของนักบัญชียุคใหม่

11.การพัฒนาระบบงานบัญชีให้สอดคล้องกับธุรกิจในปัจจุบัน

12.นวัตกรรมทางบัญชี-การเงินที่ต้องรู้และเตรียมตัวให้พร้อม

13.การเป็นยิ่งกว่านักบัญชียุคใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าตัวงานและตัวเองและเพิ่มมูลค่าในสายตาผู้บริหาร

14.การนำเสนอตัวเลขทางบัญชีสำคัญ ๆ  และข้อมูลที่สำคัญที่นักบัญชีต้องนำเสนอผู้บริหาร

15.การทำงานบัญชีแบบ 80 : 20 อย่างไร

16.การนำเสนอข้อมูลสรุปผลหน้าเดียว

17.การนำเสนอ ตัวเลขและข้อมูลทางบัญชีให้ผู้บริหารเข้าใจ

18.นักบัญชีกับการปรับการทำงานให้ทันกับธุรกิจและเทคโนโลยี่

19.การตรวจสอบและดูแลผลประโยช์ขององค์กร จากการสังเกตุตัวเลขทางบัญชี

20.นักบัญชีกับการเครียร์ประเด็นปัญหาที่สรรพากรเข้าประเมิน

21.การวางแผนเตรียมความพร้อมของกิจการในการเปลี่ยนแปลง

22.การจัดเก็บข้อมูลทางบัญชีในรูปแบบต่างๆ ที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและใช้อ้างอิงได้

23.ประเด็นสำคัญทางภาษีที่นักบัญชีต้องตรวจสอบให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุดและถูกต้อง

24.คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรมสวิส โฮเต็ล
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

รถไฟฟ้าใต้ดินสถานี ห้วยขวาง
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba