ผ่ากลเกมภาษี ของบริษัทในเครือ สาขา, กิจการ IHQ และ ITC, บริษัทต่างชาติประกอบกิจการในไทย ปัญหา Transfer Pricing ที่สรรพากรตรวจสอบ

รหัสหลักสูตร : 21/8309

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

ผ่ากลเกมภาษี ของบริษัทในเครือ สาขา, กิจการ IHQ และ ITC, บริษัทต่างชาติประกอบกิจการในไทย

ปัญหา Transfer Pricing ที่สรรพากรตรวจสอบ
  • บริษัทในเครือ ตามความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แตกต่างจากประมวลรัษฎากรหรือไม่

หัวข้อสัมมนา

1. บริษัทในเครือ ตามความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แตกต่างจากประมวลรัษฎากรหรือไม่

2. อย่างไรเรียกว่า “สาขา” ตามประมวลรัษฎากร

3. ธุรกรรมต่างๆ ที่ทำกับบริษัทในเครือแล้วสรรพากรมักเพ่งเล็งทำอย่างไรไม่ให้เป็นปัญหากับสรรพากร

4. วิธีการประเมินรายได้รายจ่ายของสรรพากร

5. จ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทในเครือมีหลักเกณฑ์ที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้อย่างไร

6. ปัญหาด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม

7. ปัญหาเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย

8. ปัญหาที่เกิดจากการเฉลี่ยค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทในเครือ (Cost Sharing)

9. ปัญหาเกี่ยวกับการให้กู้ยืมของบริษัทในเครือ

10. การป้องกันความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมกับบริษัทแม่ที่ต่างประเทศ

11. เทคนิคการแก้ไขเพื่อป้องกันปัญหาว่าเป็น Transfer pricing

12. การเสียภาษีของสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ) กับ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (ITC) เสียภาษีอย่างไร

13. กรณี IHQ และ ITC มีบริษัทในเครือทั้งในและนอกประเทศจะถูกสรรพากรตรวจสอบอย่างไรบ้าง

14. แนวทางในการตรวจสอบภาษีกรณีบริษัทในเครือ,สาขา,และบริษัทที่ติดต่อซื้อขายกันระหว่างประเทศ

15. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

 


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์สาโรช ทองประคำ

สถานที่

Intercontinental Bangkok Hotel
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba