กลยุทธ์การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

รหัสหลักสูตร : 21/2743

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


กลยุทธ์การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

หัวข้อสัมมนา

1. รู้จักและทำความเข้าใจกับตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

2. วิธีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

3. การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน

4. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน

5. การวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนด การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อกำหนด
ทิศทางและวางแผนในการป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน
- วิเคราะห์ปัจจัยด้านพื้นฐาน (Fundamental Factor)
• Purchasing Power Parity
• The Monetary Approach
• The Interest Rate Approach
• The Balance of Payments Approach
• The Portfolio Balance Approach
- วิเคราะห์ปัจจัยด้านเทคนิค (Technical Factor)

6. กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่
เหมาะสมกับธุรกรรมแต่ละประเภท
- สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract)
- การแปลงสกุลเงิน (Currency Swaps)
- สิทธิในการซื้อขายเงินตราในเวลาที่กำหนด(Currency Option)
- สัญญาที่ป้องกันความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยฯ (Forward Rate Agreement (FRA) )
- สัญญาทางการเงินระหว่างคู่สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Interest Rate Swaps)
- ข้อดีและข้อจำกัดของ Forward และ Option
- ข้อแตกต่างของการทำ Forward และ Option

7. วิธีการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท
- การคำนวณอัตราไขว้ของค่าเงินสกุลต่างๆ
- การคำนวณอัตราซื้อขายล่วงหน้า
- วิธีวัดความเสี่ยงของกิจการ

8. การวางแผนและการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการตัดสินใจซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ กรณีที่
ธุรกิจต้องเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกรณีที่ธุรกิจต้องเกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ
อยู่เป็นประจำ

9. หลักในการพิจารณากู้เงินจากต่างประเทศและเทคนิคการพิจารณาเลือกเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงต่างๆ
ในการกู้เงินจากต่างประเทศ

10. การเลือกสกุลเงินในการซื้อ/ขายเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

11. ถาม-ตอบปัญหา

12. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba