สุดยอดเทคนิคสำหรับนักบัญชี เพื่อก้าวสู่การเป็นนักบัญชีบริหาร

รหัสหลักสูตร : 21/2802

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การสร้างรายงานทางบัญชีโดยใช้ Pivot Table Excel

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.

 

• เสริมสร้างเทคนิคนักบัญชีเพื่อก้าวสู่การเป็นนักบัญชีบริหาร
• นักบัญชีบริหารกับการปรับตัวการทำงานเพื่อก้าวสู่ยุค 4.0
• ฝึกปฏิบัติ การสื่อสาร สั่งงาน และการรายงานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

วิทยากรโดย อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ

หัวข้อสัมมนา

1. จุดเริ่มต้นที่สำคัญของนักบัญชีเพื่อก้าวสู่การเป็นนักบัญชีบริหารในยุค 4.0

2. การปรับบุคลิกภาพนักบัญชี สำหรับการเป็นนักบัญชีบริหารยุคใหม่และการสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน
ควรเริ่มต้นอย่างไร ให้การทำงานนั้นมีความสุข

3. แก้ปมปัญหา ทำไมผู้บริหาร และแผนกอื่นๆ ถึงไม่เข้าใจบัญชี และเห็นความสำคัญของข้อมูล

4. เทคนิคการนำเสนอข้อมูลทางการบัญชี สื่อสารอย่างไร พูดอย่างไร ให้ผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานเข้าใจบัญชี
ได้ง่าย และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

5. ความสำคัญของบัญชีบริหารสำหรับองค์กร ที่จะช่วยให้องค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้าและพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อเตรียมพร้อมในการทำงานยุค 4.0
- ระบบ e-Withholding Tax
- ระบบ e-Tax Invoice/e-Receipt
- ระบบ e-Filing

6. การปรับแนวคิด และมุมมองของนักบัญชีที่มีต่อการบริหารจัดการควรจะเริ่มต้นอย่างไรและเป็นไปในทิศทาง
ไหนเพื่อให้ประสบความสำเร็จ

7. นักบัญชีบริหารกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้บริหารงาน
ด้านบัญชีและด้านอื่นๆ เพื่อความก้าวหน้าขององค์กรางการบัญชีสักที ปัญหานี้ต้องแก้ไขอย่างไร


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3 3 3 0 0 3

วิทยากร

อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊

สถานที่

โรงแรมสวิส โฮเต็ล
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

รถไฟฟ้าใต้ดินสถานี ห้วยขวาง
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba