การจัดทำ Cash Budgeting เพื่อผู้บริหารระดับสูงในการวางแผนและตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร

รหัสหลักสูตร : 21/2131

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. ความสำคัญของการบริหารเงินสดที่มีผลต่อการบริหารงานขององค์กร
2. บทบาทนักบัญชีในการวางแผนทางการเงินของธุรกิจในยุคปัจจุบัน
3. การบริหารสภาพคล่องทางการเงินขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
4. ข้อแตกต่างของการจัดทำงบประมาณเงินสด(Cash Budgeting) กับงบกระแสเงินสด (Cash Flow)
5. ความหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดทำงบประมาณเงินสด (Cash Budgeting)
6. หลักการและวิธีการที่ถูกต้องในการจัดทำงบประมาณเงินสด (Cash Budgeting)
7. แหล่งข้อมูลที่สำคัญในการนำมาประกอบการจัดทำงบประมาณเงินสด (Cash Budgeting)เพื่อให้ได้รายงานที่สมบูรณ์และถูกต้อง
8. ขั้นตอนและวิธีการจัดทำงบประมาณเงินสด (Cash Budgeting) เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหารขององค์กรเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน
9. ตัวอย่างการจัดทำงบประมาณเงินสด (Cash Budgeting) ขององค์กร
10. การนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจการบริหารงาน
11.Workshop สำหรับการทำงบประมาณเงินสด (Cash Budgeting)
12. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba