Update กฎหมายภาษีอากร 2561 และประเด็นปัญหาภาษีที่นิติบุคคลไม่ควรพลาด

รหัสหลักสูตร : 21/17017

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

Update กฎหมายภาษีอากร 2561 และประเด็นปัญหาภาษีที่นิติบุคคลไม่ควรพลาด

 • Update มาตรการการลดหย่อนภาษีบุตรคนที่2 ค่าฝากครรภ์ ค่าคลอดบุตรตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 เป็นต้นไป
 • มาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดรอง
 • มาตรการภาษีหัก ณ ที่จ่ายระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)
 • ประเด็นปัญหาการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการซื้อทรัพย์สิน และการขยายเวลาการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 1.5, 2 เท่า
 • มาตรการการบริจาคผ่านระบบ e-Donation

หัวข้อสัมมนา

 1. Update กฎหมายภาษีอากร 2561 และนโยบายทางภาษี
  • อัตราภาษีสำหรับ SME ที่ใช้ในปี 256
  • เงื่อนไขการได้สิทธิเสียภาษีในอัตราพิเศษตามกฎหมาย
  • มาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดรอง
  • มาตรการการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับคนพิการซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
  • มาตรการการลดหย่อนภาษีบุตรคนที่2 ค่าฝากครรภ์ ค่าคลอดบุตรตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 เป็นต้นไป
  • มาตรการภาษีหัก ณ ที่จ่ายระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)
  • มาตรการการบริจาคผ่านระบบ e-Donation
 2. รายจ่ายใดบ้างที่ได้สิทธิประโยชน์เพิ่ม และข้อควรระมัดระวังในการใช้สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น
  • 1 เท่า, 2 เท่า, 3 เท่า มีกรณีใดบ้าง
  • สิทธิประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายเพื่อจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบการ
  • หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่วัด, มูลนิธิ, สถานพยาบาล
  • การบริจาคเงิน/ทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษาสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลมีหลักเกณฑ์อย่างไร
  • รายจ่ายเพื่อการลงทุนในอุปกรณ์รับชำระเงินในอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(เครื่อง EDC) สิทธิประโยชน์ทางภาษี
 3. ประเด็นปัญหาการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการซื้อทรัพย์สินและการขยายเวลาการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 1, 1.5, 2 เท่า
 4. Update ภาษีมูลค่าเพิ่มของปี2561
 5. สรุปประเด็นใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-tax Invoice) และใบรับ (e-Receipt)
 6. การเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และโทษทางภาษี
  • หลักเกณฑ์ในการเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าปรับทางอาญา
  • ลักษณะของค่าปรับอาญาตามกฎหมายภาษี
  • เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าปรับทางอาญาสามารถนำมลงเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้หรือไม่
 7. 7. การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีตามหลักเกณฑ์ของสรรพากรปี 2561
  • เทคนิคการจัดทำเอกสารให้ถูกต้อง ให้เป็นรายจ่ายได้ไม่ถูกบวกกลับ
  • รายจ่ายที่ได้เพิ่มขึ้นทางภาษีบัญชีจะบันทึกอย่างไร
  • ผลกระทบในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50)
 8. ทิศทางการตรวจสอบใบกำกับภาษีในปี 2561
  • การตรวจสอบใบกำกับภาษีปลอม
  • โทษจากการใช้ใบกำกับภาษีปลอม
  • การตรวจ STOCK สินค้า
 9. e-Payment กับการตรวจสอบและการคืนภาษีของกรมสรรพากร
 10. แนวทางการตรวจสอบกรณีผู้ประกอบการขอใช้สิทธิยกเว้นในการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง
  • ขอคืนภาษี
  • ไม่ขอคืนภาษี
  • มีภาษีที่ต้องขอคืนแต่ไม่ขอคืน
 11. Update แนวการตรวจสอบ Stock สินค้า
  • วิธีการตรวจสอบ Stock ของสรรพากร
  • การยกยอดสินค้าคงเหลือ ปัญหาบัญชีกับภาษี
 12. Update ลดหย่อนค่าจ้างของลูกจ้าง
  • Update การหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  • Update กฎหมายภาษีของพนักงานลูกจ้างที่นายจ้างต้องรู้
  • การเปลี่ยนแปลงค่าลดหย่อนบุตรคนที่ 2
  • สำคัญที่ต้องวางแผนตามกฎหมายใหม่
 13. ปัญหาการปิดอากรแสตมป์ผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
 14. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
พิเศษ 2 ต่อ

1.ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านรับฟรี Dharmniti Planner 2019
2.เข้าอบรม พ.ย.-ธ.ค. 2561 รับฟรีคูปองส่วนลด 1,000 บาท (สำหรับใช้เป็นส่วนลดอบรมเดือนม.ค.-ก.พ. 2562 และจองสัมมนาก่อน 31 ธ.ค. 2561)
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

สถานที่

โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ
2 ซ.5 ถ.สุขุมวิท แขวง คลองเตย เขต วัฒนา กทม.
โทรศัพท์ :
02 2552930
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba